Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Andet

Antropologi-studerende udvikler app til bønder i tredje verdens lande

Innovation — Bachelor Ingrid Høgh Rasmussen har udviklet en app, der stiller landmænd i Myanmar bedre, når de skal handle med mellemmænd og eksportører.

Økonomisk ulighed i landbrugssektoren er et udbredt problem i lande som Myanmar. Mellemmænd, der skal få høsten fra landmanden og ud på markedet eller videre til eksportører, kan nemt udnytte ressourcefattige landmænd, der ikke har mulighed for at navigere i de mellemmændenes forskellige priser.

Derfor har Ingrid Høgh Rasmussen, der i vinter færdiggjorde sin bachelor i antropologi, sammen med tre andre studerende fra henholdsvis Norge, Bangladesh og Malaysia, udviklet en app, der forbinder de forskellige aktører i landbrugssektoren ud fra geolokation.

Appen, de kalder AgriMatch, skal styrke landmænds kollektive forhandlingskraft, lokale landbrugsmiljøer og give bønderne bedre grundlag for at tjene de penge, deres afgrøder er værd – uden udnyttelse og korruption.

Teamet bag det digitale koncept har netop vundet den globale konkurrence Telenor Youth Forum og 100.000 norske kroner til udviklingen af projektet.

Gruppechat for landmænd

AgriMatch fungerer sådan, at landmænd kan finde og kontakte mellemmænd i nærområder, så de kan vælge at samarbejde med dem, der tilbyder en god og fair pris. Samtidig kan landmænd med beslægtede afgrøder finde hinanden via en gruppechat.

Landmændene kan også rate og give feedback på deres samarbejde med diverse mellemmænd, hvilket også gavner de mellemmænd, der ikke udnytter landmændene økonomisk. Mellemmændene er nemlig også vigtige processen, og det nytter ikke at skære dem fra for at forbinde landmænd direkte til deres eksportører, selv om flere initiativtagere før har forsøgt med den metode.

Smartphone-penetrationen i Myanmar er estimeret til at være over 70 procent, og det inkluderer i den grad også landmænd

Ingrid Høgh Rasmussen, bachelor i antropologi

»Mellemmænd har opbevaringsfaciliteter til at tørre og opbevare afgrøder; de kan transportere for ressourcefattige landmænd som bor langt væk fra eksportørerne, og mellemmændene har desuden et afgørende netværk, som gør det lettere for landmændene at få solgt før afgrøderne bliver dårlige,« siger Ingrid Høgh Rasmussen.

»Helt grundlæggende er mellemmænd derfor enormt vigtige for at reducere produktionstab og kan simpelthen ikke bare skæres fra – særligt ikke i lande som Myanmar, hvor de i mange år har været en fast del af det kulturelle rammesæt.«

Brugte metode fra sit studie

I vinter færdiggjorde Ingrid Høgh Rasmussen sin bachelor i antropologi fra Københavns Universitet. En uddannelse som hun har kunnet bruge i udviklingsarbejdet med AgriMatch.

»Som antropologistuderende har det været fuldstændig fantastisk at få lov til at bruge mange af de ting, vi lærer på studiet: at tilrettelægge et feltarbejde, interviewe og bearbejde de data, der kommer ud af det, og derefter se det munde ud i indsigter, som er essentielle for den konkrete løsning,« siger hun.

På trods af, at pilotprojektet skal søsættes til september, så starter hun dog på en kandidatuddannelse i Global Development til efteråret. Det ser Ingrid Høgh Rasmussen dog ikke som en hindring for iværksætterprojektet:

»Vi  er alle meget motiverede for at se app’en gøre en forskel for landmændene, og vi er mere end klar på at opprioritere det og lægge tid og kræfter i arbejdet,« siger hun.

Pengepræmien finansierer pilottest

Ideen til appen blev udviklet under konkurrencen Telenor Youth Forum, hvor 16 unge fra otte forskellige lande i Asien og Skandinavien fordelt på fire hold skulle forsøge at udvikle digitale koncepter til at reducere ulighed.

Ingrid Høgh Rasmussen og hendes team blev bedt om »at optimere landbrug på en bæredygtig måde gennem digitalisering«, og de blev hurtigt enige om at fokusere på økonomisk ulighed i landbrugssektoren. AgriMatch gik fra ide til programmeret app på syv måneder.

For to uger siden vandt Ingrid Høgh Rasmussen og hendes team konkurrencen og de 100.000 norske kroner, som førstepræmien udløste. De skal bruges til at hyre en dygtig programmør til den endelige prototype og på at finansiere selve pilottesten, der laves i samarbejde med en lokal NGO i Myanmar. 3.000 landmænd og 200 mellemmænd skal deltage i pilottesten til september.

Og heldigvis har selv de ressourcefattige burmesere smartphones:

»Smartphone-penetrationen i Myanmar er estimeret til at være over 70 procent, og det inkluderer i den grad også landmænd,« siger Ingrid Høgh Rasmussen.

»I den tid, jeg har brugt i Myanmar, har jeg desuden sjældent oplevet, at der ikke var mindst én smartphone i husholdningerne på landet. I særdeleshed er Facebook meget populært, og derfor håber vi, at AgriMatch, som jo også er en slags social forbindelsesplatform, falder naturligt i brugen af digitale værktøjer.«

Seneste