Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Universitetsavisens strategi 2014-16

Universitetsavisens strategi 2014-16 følges fortsat, indtil en ny strategi er udviklet i foråret 2017.

Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen på Københavns Universitet med et ligeledes uafhængigt bladudvalg som ledelse og referencepartner.

Universitetsavisen drives med fire mediekanaler:

1. universitypost.dk, den engelsksprogede webkanal
2. uniavisen.dk, den dansksprogede webkanal
3. Magasinet Uniavisen, det dansksprogede trykte magasin
4. Nyhedsbrevene på engelsk og dansk, den ugentligt med alle-mail udsendte KU nyhedskanal

Universitetsavisen er betegnelsen for de fire kanaler under et. Listen af kanaler er ikke endelig, men vil på dynamisk vis komme til at afspejle medieudviklingen.

Københavns Universitet (KU) er et stort international anset universitet med omkring 39.000 studerende og cirka 7.000 medarbejdere. Universitetsavisens rolle er at bidrage til at binde denne gruppe sammen på tværs af sprog, faglighed og uddannelse, og derved skabe en fælles KU-identitet.

Universitetsavisen vil løse denne opgave ved at:

• være troværdig, objektiv, aktuel og kritisk, og dermed understøtte Københavns Universitet som en demokratisk, international og åben institution.
• være på forkant med udviklingen på de medieplatforme, vi allerede anvender, og på de sociale medier.
• være en væsentlig kilde til nyheder om Københavns Universitet på dansk og engelsk for såvel interne som eksterne interessenter.
• være et forum, hvor universiteternes rolle og vilkår for vidensproduktion i samfundet bliver debatteret.

Specifikation af målene

• Universitetsavisen vil i de kommende år opruste valgdækningen til at blive stedet, hvor der føres valgkamp på KU, og hvor debatten om de væsentlige valgtemaer foregår. Der skal derfor udvikles en særskilt valgsektion på uniavisen.dk og universitypost.dk med alle relevante informationer om valg for på denne måde at stimulere til aktiv valgdeltagelse.

• Universitetsavisen ønsker at være et eksperimentarium for studerende, som vil prøve kræfter med journalistikken i ord og billeder. Mange etablerede journalister har fået erfaring ved at arbejde for KU’s medie. Ved at opbygge et netværk af skribenter fra alle fakulteter vil vi understøtte KU-studerendes følelse af at være del af den samme universitetskultur og fælles offentlighed. Studerende skal i stigende grad producere redaktionelt indhold til begge websider såvel som til det trykte magasin.

• Der er udviklet en fælles, parallelsproget kalenderfunktion på uniavisen.dk/universitypost.dk, hvor alle selv kan tilføje KU-begivenheder på dansk eller engelsk. Kalenderen skal udvikles til et inspirerende knudepunkt, hvor både KU-ansatte, studerende og eksterne læsere bliver oplyst om den brede vifte af offentligt tilgængelige arrangementer på alle campusser.

• Som supplement til kalenderen skal der udvikles et netmodul kaldet ’opslagstavlen’som et forum/en børs, hvor brugerne selv kan oprette tekster og komme i kontakt med hinanden. Fx vedrørende bøger, cykler, computer sælges/købes; (fremleje)boligmarked; forsøgspersoner efterlyses, legater/prisopgaver, studiekredse; gratis/billig dyrlægeundersøgelse/tandeftersyn mm.

• Universitetsavisen vil tilbyde en åben og uredigeret platform for såvel KU’s studenterdrevne græsrodsmedier som for KU’s kommunikationsmedarbejdere, hvor de selv kan oprette artikler om lokale begivenheder, navnestof m.v. som ikke i dag bliver bragt i Universitetsavisen. Redaktionen vil alene overvåge indholdet og tilsikre, at sektionen ikke misbruges til at udbrede ulovligt (racistisk, voldeligt, osv.) indhold.

• Universitetsavisen vil endvidere være på forkant med den teknologiske udvikling og publicere de steder, hvor læserne er. I takt med, at yngre læsere forlader e-mail som foretrukken elektronisk kommunikationsform, vil vi afsøge nye udgivelsesformer til denne målgruppe. Vores websider er allerede responsive og designet til at blive læst på mobil og tablet, men vi tilpasser os løbende udviklingen. Vi vil desuden undersøge, om læserne efterspørger en applikation, der kan understøtte det trykte magasin eller den elektroniske kalender.

Tiltag – universitypost.dk

• Universitypost.dk vil fortsætte arbejdet med at implementere en borgerjournalistisk filosofi, der aktiverer studenterskribenter til at levere redaktionelt indhold. Det sker ved brug af faste koncepter, som fx ’Dorms Disclosed’, hvor studerende skriver anmeldelser af deres kollegier og ’Lab and Library’ som er en brugergenereret serie skrevet af KU-ansatte selv.

• Vi vil fortsat prioritere og udvikle konceptet ’Lab and Library’.

• Vi vil introducere nye koncepter, der motiverer vores studerende til at levere borgerjournalistik.

• Vi vil præsentere vores rekrutteringskampagne ’Always reporting’ for studerende og ansatte ved alle fremtidige semesterstartarrangementer og ved større KU-begivenheder.

Note: University Post er pr. september 2016 slået sammen med Uniavisen og fungerer nu som dette sites engelske version. Ovenstående mål er så vidt muligt integreret i de samlede mål for Uniavisen/University Post.

Tiltag – uniavisen.dk

• Der iværksættes fremover en årlig kampagne i august og september med særligt fokus på at udbrede kendskabet til Universitetsavisen blandt de mange tusinde nye studerende.

• Det redaktionelle indhold i nyhedsbrevene, der sendes til henholdsvis de ansatte og studerende, skal tilpasses yderligere til de to målgruppers interesser, ønsker og behov. Vi vil via fokusgruppeanalyser og via vores netværk øge vores viden om læsernes præferencer.

• uniavisen.dk øger sin tilstedeværelse på sociale medier som Facebook og Twitter med daglige opdateringer primært målrettet de studerende med link til inviterende indhold, dvs. artikler med kant og særpræg.

• uniavisen.dk ønsker at være en synlig del af det sociale liv på KU, ikke mindst for at inspirere studerende til at bidrage til mediet. Avisen arrangerer debatmøder og konkurrencer og deltager i studiemesser og introduktionsmøder for studerende.

• uniavisen.dk prioriterer fotojournalistikken og det visuelle udtryk højt sammenlignet med mange nyhedssites – også større medier. Denne linje skal fortsættes.

Tiltag – Magasinet

• Magasinet har tidligere sat sig mellem to stole med sit tabloid-format og i nogen grad et indhold som en daglig avis, men med en udgivelsesfrekvens som et magasin. Vi vil skabe et egentligt magasin af høj æstetisk standard med forbedret papirkvalitet, øget sideantal, højere vægtning af fotojournalistik og layout.

• Magasinets historier skal være langtidsholdbare, så alle nyhedshistorier og omtaler af og reportager fra begivenheder permanent overtages af netaviserne.

• Vi vil prioritere formidlingen og læseoplevelsen højt med et miks af portrætter af KU-personligheder, baggrundsartikler om livet på KU og analyser, der lægger op til debat om universitets rolle i samfundet og forholdene på KU.

• Udvikle distributionen af magasinet, så det kommer flere læsere i hænde. Magasinet skal være så lækkert, at man har lyst til at tage det med hjem.

Inden for den nuværende ramme er der ikke ressourcer til både at udgive et magasin ni gange årligt og drive uniavisen.dk og universitypost.dk.

• For at kunne yde høj kvalitet og berettige prioritering af temaer, der ikke nødvendigvis er dagsaktuelle reduceres antallet af magasiner derfor til seks i 2014.

• Som supplement til den nu udviklede semesterstartkampagne, vil Bladudvalget undersøge muligheden for at postomdele magasinet ved sommerens semesterstart.

Medarbejdere på Universitetsavisen kan om nødvendigt vikariere for hinanden på alle mediekanaler.

Universitetsavisens bladudvalg, december 2013

Seneste