University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Talk

Aktiv Patientstøtte - Coachende samtaler med patienter v/ Jane Bach Sørensen & Christina Sass-Petersen

Talk — En meget lille del af befolkningen (ca. 1%) står for størstedelen af sundhedsudgifterne i Danmark (30%). Det drejer sig om patienter, der eksempelvis ofte bliver indlagt, mangler viden om deres sygdom, og hvad de selv kan gøre eller har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet. Sundhedsprojektet Aktiv Patientstøtte går en helt ny retning i forhold til sundhed og kronisk sygdom i et storstilet nationalt forskningsprojekt (fra 2017-2020). Projektets formål er at øge patienternes handlekompetence, egenomsorg og livskvalitet – og derved mindske antallet af indlæggelser for patienten. Hovedelementet i projektet er sygeplejerskernes coachende telefonsamtaler med patienterne, der er inviteret på baggrund af en matematisk beregning i forhold til deres risiko for at blive indlagt. Sygeplejerskerne er specieluddannende i coaching og kombinerer rollerne som omsorgsperson, vidensperson og coach i deres telefonsamtaler med patienterne. I foredraget sættes fokus på den professionelle samtale, hvor sygeplejersken gør noget med patienten og ikke for patienten. Oplægsholderne vil lukke jer ind i maskinrummet og dele deres erfaringer med, hvad der sker, når sygeplejersken spørger patienten: ”Hvad er vigtigt for dig?”

Info

Date & Time:

Place:
St. Aud., Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Hosted by:
Reinhard Stelter

Cost:
Free

signup

Del af foredragsrækken “Coaching – forskning og praksis”, Coaching Psychology Unit, Institute for Idræt og Ernæring.

Latest