Annonce
University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Talk

Coaching foredragsrække: Kompasset til integritet og empowerment ved Katja Balslev Nielsen

Talk — Coaching benyttes ofte i en professionel hjælperfunktion, hvilket kan resultere i, at der er en ulige fordeling af magt. Men hvordan skaber man en ligeværdig dialog i en ulige relation? Og hvordan kan vi benytte os selv og vores væren som afgørende element for relationen og dialogen?

Info

Date & Time:

Place:
Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Hosted by:
Professor Reinhard Stelter

Cost:
Free

signup

Gennem praksiseksempler og teoretiske perspektiver vil foredraget illustrere, hvordan den faglige kompetence sjældent kan stå alene, men må understøttes af den professionelles relationskompetence. Her kastes der lys på, hvordan relationskompetencen kan understøttes ved at vende empowerment tilgangen indad mod sig selv og derved blive fundament for vores væren og derved åbne op for nye muligheder for relationen og dialogen.

Målet er, at du efterfølgende har fået et indblik i, hvordan dit etiske ståsted og selvrefleksion er tæt forbundet med din følelse af empowerment, og hvordan det kan blive betydningsbærende for den ligeværdige og transformerende dialog.

Latest