University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Lecture

De nye velfærdsdialoger

Lecture — Coaching og professionelle dialoger spiller en stadig større rolle på de store velfærdsområder, hvor de dialogiske og relationelle kompetencer tænkes ind i nye velfærdshybrider i relation til borgen. Velfærdsprofessionelle lærer herigennem nye kompetencer, ligesom borgere lærer at være borgere på nye måder. De nye velfærdshybrider repræsenterer en grundlæggende bevægelse på velfærdsområderne, og med afsæt i en konkret case fra sundhedsområdet ser vi på, hvad de nye velfærdsdialoger består af samt hvordan de ser ud.

Info

Date & Time:

Place:
Store auditorium, Inst. for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53.

Hosted by:
Prof. Reinhard Stelter, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS)

Cost:
Free

signup

Dette foredrag er del af en foredragsrække på NEXS, KU med titlen “Coaching – forskning og praksis. Enhver med interesse er inviteret til at deltage.

Foredragsholder er Jacob Sønderskov, som  er ejer af Dialogisk Design, hvor han arbejder med coaching og professionelle dialoger og ledelses- og organisationsudvikling. Han arbejder med design og udvikling af professionelle dialoger på velfærdsområderne og har trænet i hundredvis af coaches og samtalepraktikere.

Latest