University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Seminar

Filosoffen Alain Badious Paulus-læsning

Seminar — Den franske filosof Alain Badious bog Saint Paul, La fondation de l'universalisme (1997) udkom i foråret 2021 i dansk oversættelse hos Forlaget Klim. I den anledning har tidsskriftet ARKEN, som udgives af de studerende ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, dedikeret december-nummeret til en præsentation og drøftelse af Badious Paulus-læsning. Udgivelsen ledsages af et seminar d. 3. december på Det Teologiske Fakultet, som lægger op til den videre læsning: af artiklerne i ARKEN og af Paulus – Grundlæggelsen af universalismen, som i forbindelse med arrangementet vil kunne købes til lanceringspris.

Info

Date & Time:

Place:
Kierkegaard Auditoriet (09A), Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Hosted by:
ARKEN

Cost:
Free

Hvad har den Paulus, der traditionelt er blevet set som kristendommens grundlægger, at tilbyde en fransk filosof og erklæret ateist? Meget ifølge Alain Badiou (1937- ), som i sin lille bog fra 1997 Saint Paul, La fondation de l’universalisme gør hedningernes apostel til et filosofisk paradigme og sit politiske forbillede: Paulus er aktivisten der med afsæt i sin teologiske tydning af en begivenhed på vejen til Damaskus bryder med fortiden og skaber noget helt nyt.

Det er revolutionens mulighedsbetingelse, der er anliggendet i Saint Paul. Forlaget Klim har ment, at bogen – her knapt et kvart århundrede efter udgivelsen – fortsat har en sådan aktualitet, at den har fortjent en dansk oversættelse.

Paulus – Grundlæggelsen af universalismen udkom i foråret 2021 med et efterskrift af vor hjemlige Paulus-kender, professor emeritus i Det Nye Testamentes eksegese, Troels Engberg-Pedersen.

I den anledning har tidsskriftet ARKEN, som udgives af de studerende ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, dedikeret december-nummeret til en præsentation og drøftelse af Badious Paulus-læsning.

Udgivelsen ledsages af et seminar d. 3. december på Det Teologiske Fakultet, som lægger op til den videre læsning: af artiklerne i ARKEN og af Paulus – Grundlæggelsen af universalismen, som i forbindelse med arrangementet vil kunne købes til en lanceringspris for 100 kr.

PROGRAM FOR SEMINARET
13:15-20
Velkomst v. Arkens redaktion

13:20-40
Den nye Paulusbølge: Badiou om Paulus og jødedommen
v. professor emeritus i Det Nye Testamentes eksegese, Troels Engberg-Pedersen
Oplægget vil først introducere til ‘den nye Paulusbølge’, som består dels af ikke-kristne filosoffer (som fx Badiou selv), der finder Paulus relevant for moderne politisk tænkning, dels af jødiske antikforskere (som fx Paula Fredriksen), der forstår Paulus ‘within Judaism’. Efter at have bestemt 1) den ‘traditionelle’ Paulus, 2) den ‘nye’ Paulus og 3) den ‘radikale’ Paulus vil oplægget derefter indplacere Badious Paulus i forhold til de tre forskningsgrene.

13:45-14:05
Après Badiou – Mehdi Belhaj Kacems kritik af Badious ‘paulinske platonisme’
v. stud.theol. Andreas Ole Nielsen, redaktør ARKEN
I 2011 foretager den fransk-tunesiske filosof Mehdi Belhaj Kacem et frontalangreb på sin tidligere læremester Alain Badiou. MBK udfolder i bogen Après Badiou en kritik af det, han betegner som Badious ‘metafysiske katolicisme’ eller ‘paulinske platonisme’, som denne bl.a. kommer til udtryk i Saint Paul. I stedet sætter MBK sin egen ‘metafysiske lutheranisme’. Oplægget undersøger nøglepunkterne i MBK’s kritik og kommer undervejs i nærkontakt med spørgsmålet om det Onde.

14:10-14:30
Badious sandhedsapostel – en generation senere
v. lektor i Det Nye Testamentes eksegese, Gitte Buch-Hansen
Overbevisningen om en absolut Sandhed udgør drivkraften for Badious aktivistiske apostel. Gennem at se nærmere på nogle af de skikkelser, som i 2020’erne aspirerer til denne titel – miljøaktivisten Greta Thunberg og konspirationsteoretikeren David Icke – udfordres Badious absolutisme. Oplægget undersøger mulighederne for på et paulinsk grundlag at operere med et mere dialogisk orienteret sandhedsbegreb, der kan fungere som et korrektiv og en bremse i forhold til de totaliserende tendenser i Badious tænkning.

14:30-14:45
Pause

14:45-15:15
Drøftelse

15:30- 17:00
Reception for udgivelse af ARKEN
Receptionen finder sted på Markuspladsen, Det Teologiske Fakultet. Det vil i forbindelse med receptionen være muligt at købe Badious Paulus – Grundlæggelsen af universalismen.

Latest