University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Conference

Folkeretten efter Ukraine

Conference — Konferencen vil samle politikere, embedsmænd, forskere og civilsamfundet for at diskutere de folkeretlige udfordringer og udviklinger, der er fulgt med krigen i Ukraine.

Info

Date & Time:

Place:
9A.0.01 Kierkegaard Auditorium. Søndre Campus, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
iCourts, Center for Militære Studier og Forsvarsakademiet

Cost:
Free

Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 er blandt de mest afgørende sikkerhedspolitiske begivenheder i nyere tid. Mens Ukraine må gribe til våben for at forsvare sin selvstændighed og territoriale integritet, må resten af verden tage stilling til, hvordan et så åbenlyst brud på aggressionsforbuddet – begået af et permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd – skal besvares. Situationen har medført en række juridiske udfordringer. Lande, som ønsker at bistå Ukraine med våbenhjælp, må overveje, hvilken rolle de folkeretlige bestemmelser om neutralitet spiller, og hvornår en stat risikerer at blive part i den væbnede konflikt mellem Rusland og Ukraine. Samtidig har krigsførelsen vist sig så brutal, at især den russiske side anklages for alvorlige krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden – og sågar folkedrab. Disse anklager kulminerede foreløbig med en international arrestordre mod Putin udstedt af den Internationale Straffedomstol (ICC) den 17. marts 2023. Det er imidlertid fortsat et åbent spørgsmål, hvordan Ruslands øverste ledere kan holdes ansvarlige for selve den russiske aggression, som ICC’s kompetence ikke omfatter. Er oprettelse af et nyt internationalt særtribunal for aggressionsforbrydelsen en mulighed? Og er det en god idé? Endelig har det givet anledning til folkeretlige udfordringer, at en række private aktører er aktivt og direkte involveret i krigen på forskellig vis. På russisk side menes den private hær, Wagner-gruppen, at stå bag alvorlige forbrydelser, mens en række amerikanske Tech-giganter og udenlandske IT-kyndige privatpersoner har bistået Ukraine.

Under overskriften “Folkeretten efter Ukraine” vil konferencen samle politikere, embedsmænd, forskere og civilsamfundet for at diskutere de folkeretlige udfordringer og udviklinger, der er fulgt med krigen i Ukraine. Konference vil behandle spørgsmål som:

  • Hvilken rolle spiller juraen for Danmarks tilgang til krigen i Ukraine?
  • Hvornår bliver en stat ”part” i en igangværende væbnet konflikt?
  • Kan Putin retsforfølges for aggression – og hvordan?
  • Skal Danmark udlevere Putin til ICC, hvis han sætter fod på dansk jord?
  • Hvordan håndterer folkeretten private aktører som Wagner-gruppen?

Læs mere og tilmeld dig

Latest