University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Conference

Grønne Tage konferencen 2018

image:

Conference — Mere biodiversitet og større oplevelsesværdi. De populære grønne tage dukker op i bybilledet i større stil. Den femte facade er for alvor kommet i fokus som ekstra m2 til at gøre byen mere grøn og til at øge biodiversitet, bynatur og rekreativ værdi. Grønne tages egenskaber som vandtilbageholdende og vandfordampende element hjælper samtidig på klimatilpasningens udfordring med at forsinke regnvand til kloakkerne. På dette års konference sætter vi fokus på de mere frodige tage, som med lang og varieret blomstring øger biodiversiteten og oplevelsesværdien i byen markant.

Info

Date & Time:

Place:
Skovskolen, Auditoriet
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Hosted by:
Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Cost:
DKK 1.750,00

signup

Byens femte facade er grøn.

Latest