University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Seminar

Seminar om Bæredygtig Finans

Seminar — Fokus for temadagen er ’juridiske nybrud’ på dette område, som forventes at få stigende betydning på det finansielle område fremadrettet.

Info

Date & Time:

Place:
Auditorium 4A.0.69. Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
Center for Erhvervsret og Offentlig regulering (CEO), Det Juridiske Fakultet

Cost:
Free

signup

EU lagde med vedtagelsen af Den Grønne Pagt i 2019 fundamentet for EU’s finanspolitik og den regulering, vi siden hen har set fra EU’s side på finansområdet. Målsætningen er at kanalisere flere penge til bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter.

På denne baggrund er bl.a. EU’s Taksonomiforordning og EU’s Disclosureforordningen vedtaget med bl.a. det formål at få flere virksomheder og investorer til at kanalisere penge i en mere bæredygtig retning. Forordningerne sætter rammerne for bæredygtige investeringer og stiller krav til virksomheder om rapportering af bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Latest