University Post
University of Copenhagen
Independent of management

Politics

Documentation: Letter to Board calling for new Penkowa-probe

Letter (in Danish) by five professors calling for a new independent inquest into the Milena Penkowa fraud case, and the University of Copenhagen's role in it

Letter to the Board

Til Københavns Universitets Bestyrelse
Københavns Universitet
Nørregade 10, Postboks 2177
1017 København K

»I et åbent brev af 22. december 2010 har vi anmodet om, at der nedsættes en ekstern uvildig komite med juridisk og faglig kompetence til at undersøge alle aspekter af den såkaldte Penkowa-sag, herunder Universitetets håndtering af sagen. Dette har bestyrelsen afvist.

Vi skal stærkt beklage dette og påpege, at de i pressen nævnte undersøgelser foretaget af kammeradvokaten på ingen måde kan opfattes som værende den undersøgelse, som vi insisterede på skulle foretages, alene af den grund at kammeradvokaten i denne sammenhæng er Universitetets advokat og dermed ikke er uvildig i en undersøgelse, der indbefatter Universitetets håndtering af sagen. Desuden er kammeradvokaten i forskningssammenhæng ikke fagligt kompetent.

Vi gentager derfor vor anmodning om at der foretages en uvildig undersøgelse af Universitetets håndtering af sagen, og skal i den sammenhæng henvise til et eksempel på effektiv og hurtig håndtering af en tilsvarende sag i Norge, Sudbø-sagen. (Vedlagt de fem forskeres oprindelige e-mail som pdf).

Det bør være i alles interesse at få Penkowa-sagen ordentligt belyst.«

Latest