Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

1200 timers ekstra arbejde: Fremdriftsreformen stjal sommerferien på HUM

TVANGSTILMELDING – Mens Christiansborg har holdt ferie, har fremdriftsreformen sendt Humanioras administration på 1.200 timers ekstra arbejde. Sommerferier er blevet aflyst for at fakultetet kan leve op til reformens krav om, at alle studerende tvangstilmeldes 30 ECTS-point hvert semester.

De har tastet hele sommeren på Det Humanistiske Fakultet.

Mens andre har nydt en velfortjent sommerferie, har Humanioras studieadministration ikke bare haft alle mand på dæk, men også måttet indkalde reserver og udsætte ferier for at komme igennem en monumental arbejdspukkel forårsaget af fremdriftsreformen.

For at blive klar til semesterstart har op til 15 ansatte måttet lægge sammenlagt 1.200 ekstra timer på rent tastearbejde.

»Det er en administrativ belastning, som er helt ude af proportioner. Ressourceforbruget er enormt,« siger fakultetets prodekan for uddannelse, Jens Erik Mogensen.

»Jeg har aldrig set noget lignende«

Overarbejdsmiseren skyldes tvangstilmeldingen – eller rettere, reformens krav om, at studerende skal være tilmeldt 30 ECTS-point på hvert semester. Ved sommerferiens start havde 4.100 humaniorastuderende ikke opfyldt kravene, og da det studieadministrative computersystem STADS ikke automatisk kunne melde de studerende til manglende, relevante fag, var der kun én vej frem.

»Det er en administrativ belastning, som er helt ude af proportioner. Ressourceforbruget er enormt« – prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen

»For at tilmelde de studerende til meningsfulde fag måtte vi håndholdt åbne og vurdere hver eneste studerendes sag i STADS. Adskillige ansatte måtte sætte deres normale arbejdsopgaver til side for at hjælpe. Ledere måtte aflyse sommerferier og taste ind. Jeg har aldrig set noget lignende,« siger Jens Erik Mogensen.

Efterhånden som de ansatte fik tastet sig igennem bunkerne viste det sig, at langt størstedelen af de 4.100 studerende slet ikke skulle tvangstilmeldes til ekstra fag.

»Vi har tvangstilmeldt 837 studerende til 1661 prøver. Forudsigeligt nok har en del andre studerende, cirka 400, ikke overholdt aktivitetskravene og er blevet udskrevet. De mellem 200 og 400, der har været inaktive i få semestre, har vi ikke gjort noget ved.«

Og så er der den helt store gruppe, cirka 2.300 af de 4.100 tilfælde, hvor det har vist sig, at det var helt efter reglerne, at de studerende ikke var tilmeldt 30 ECTS-point.

»Det er studerende, der er på barselsorlov, alvorligt syge eller ikke registreret korrekt. De skal selvfølgelig heller ikke tvangstilmeldes,« siger Jens Erik Mogensen.

De sidste cirka 400 studerende mangler kun specialet og bliver tilmeldt i løbet af de næste dage, eller har en ansøgning om dispensation eller merit liggende, som ikke er færdigbehandlet.

Milliardbøde lurer

Problemet med automatisk håndtering af tvangstilmeldinger i STADS gælder kun for studerende, der er startet på studieordninger fra før 2014. Siden er der indført nye, mere standardiserede ordninger, som systemet godt kan håndtere – og det vil få den ekstra arbejdsbyrde til at falde.

»Fakultetet vurderer, at tvangstilmeldingen vil tage 400 ekstra arbejdstimer de kommende år,« siger Jens Erik Mogensen.

Det ærgrer prodekanen, at fakultetet har måttet bruge så mange ressourcer på tvangstilmeldingen, men han ser ingen vej udenom.

»1.200 timer er for mange ressourcer at bruge. Men får vi ikke styr på det, bliver vi straffet på en anden måde, som koster os endnu mere. Fremdriftsreformen indeholder jo en omvendt fartbøde på en milliard, hvis de kandidatstuderendes gennemførselstid ikke bliver nedbragt til 2,2 år.«

Næste hurdle: Dispensationsansøgninger

Den næste bureaukratiske udfordring lurer lige om hjørnet.

»Vi har ikke set den store stigning i dispensationsansøgninger endnu, men jeg anser det for at være stilhed før stormen,« siger Jens Erik Mogensen.

Han har netop sendt besked ud til de 837 studerende, der er blevet tvangstilmeldt – og forventer, at der blandt dem vil være flere som vælger at søge om dispensation for at blive fritaget for kravet om tilmelding til 30 ECTS-point. Forventningen får næring af nye tal fra DJØF’s nye studielivsundersøgelse. Her siger 21 procent af de KU-studerende, at de regner med at søge dispensation for tilmeldingskravet – og det er 7 procentpoint flere end landsgennemsnittet for alle universiteter.

Stadig ingen dato for, hvornår fremdriftsballet åbnes

Spørgsmålet er, hvor længe KU skal blive ved med at bruge store administrative ressourcer på tvangstilmeldinger og mulige dispensationsansøgninger forårsaget af fremdriftsreformen.

Under valgkampen lovede Venstre at tage reformen op til revurdering umiddelbart efter valget. Næstformand Kristian Jensen sagde til en valgdebat på KU – ganske vist med et smil på læben – at det ville ske dagen efter.

Den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen, har siden udtalt, at han vil holde samtaler med universiteternes ledelser og studerende »efter sommerferien«. Uniavisen har i dag spurgt ministeriet, hvornår samtalerne vil starte – men her lyder meldingen, at der ikke kan siges noget mere præcist, end at det vil ske inden for de første par måneder efter ferien.

Dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste