Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik for debatindlæg på Uniavisen.dk

Universitetsavisen bringer alene debatindlæg i den elektroniske udgave, uniavisen.dk.

Ved debatindlæg forstås selvstændige indlæg om et bestemt emne, (ikke de kommentarer, der frit kan skrives i forlængelse af alle vores artikler på uniavisen.dk).

Debatindlæg skal sendes på e-mail til redaktionen på adressen uni-avis@adm.ku.dk. Vedhæft gerne et vellignende portrætfoto i filformatet JPEG (ikke under 100 kb af hensyn til billedkvaliteten).

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg for at sikre en passende længde, en kvalificeret debat og en god tone.

Debatindlæg oprettes af en medarbejder på Universitetsavisen som en artikel på uniavisen.dk.

Retter et indlæg en kritik mod afdelinger/enheder/personer, kontakter redaktionen modparten og tilbyder mulighed for genmæle.

Debatindlæg og genmæle bringes – samtidigt eller successivt – som to selvstændige artikler, der linker til hinanden.

Parterne og andre interesserede, som herefter ønsker at fortsætte debatten, henvises til at benytte kommentarfelterne under de to indlæg.

Yderligere indlæg fra parterne kan dog også – efter redaktionens beslutning – bringes som selvstændige artikler med links til de første indlæg, såfremt dette ønskes.

Redaktionen lægger vægt på, om det opfølgende indlæg bringer væsentligt nyt til debatten, og om det er af en passende længde. Ved optagelse af nyt indlæg kontakter redaktionen samtidig modparten igen og tilbyder mulighed for et nyt genmæle.

Indlæg kan ikke trækkes tilbage.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Seneste