Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Nye læsere kan begynde her

Uniavisen (på engelsk The University Post) er Københavns Universitets prisbelønnede, kritiske avis, som udgives for studerende og ansatte – og alle andre, der vil læse med. Vi udkommer på nettet på både dansk og engelsk og seks gange årligt på papir.

Uniavisen er redaktionelt uafhængig af ledelsen på Københavns Universitet, hvis officielle standpunkt står at læse i rektoratets faste klumme i den trykte udgave, der også kan læses på nettet.

Resten af avisen redigeres efter gængse journalistiske kriterier og kan altså ikke tages som udtryk for universitetets ledelses synspunkter og prioriteringer.

Vores etiske retningslinjer og debatregler findes her.

Studerende og ansatte er altid velkomne til at kontakte redaktionen. Vi bringer jævnligt debatindlæg fra læserne. Send dit indlæg til uni-avis@adm.ku.dk. Har du ideer til historier eller events, du synes, vi skal dække, så send dem også til uni-avis@adm.ku.dk.

Redaktionen

Chefredaktør
Redaktionschef
Journalist
Journalist
Journalist
Journalist
Studenterjournalist
Studenterjournalist

Redaktionen består af en redaktør, en redaktionschef, tre journalister og en journalist/oversætter. Vi har også (normalt) to studentermedhjælpere, som skriver selvstændige artikler, dog altid under journalistisk supervision af en redaktionel medarbejder.

Desuden har vi et netværk af studenterreportere og -fotografer, som bidrager med artikler og billeder og kommer ind til månedlige redaktionsmøder. Hvis du vil med på holdet af studenterreportere- og fotografer, så send en mail med eksempler på dit arbejde og/eller ideer til specifikke historier til chefredaktør Vicki Therkildsen på vicki.therkildsen@uniavisen.dk.

Vi starter normalt et nyt hold af studenterreportere hvert år ved semesterstart, men i 2021 har corona forhindret det. Men studerende er altid velkomne til at kontakte os med idéer til historier!

Københavns Universitets Bladudvalg

Universitetsavisen udgives af det uafhængige bladudvalg ved Københavns Universitet. Læs om udvalgets opgaver i Universitetsavisens kommissorium.

Bladudvalget vedtog i efteråret 2017 en strategi for årene 2018-20.

Udvalgets sammensætning kan ses her.
Referat fra udvalgets seneste møde kan læses her.

Udgivelsesplan

Netavisen udkommer hele året på dansk og engelsk.

Uniavisen udkommer seks gange på tryk i 2022:

Avis 1

Udgivelsesdato 25. februar

Avis 2

Udgivelsesdato 8. april

Avis 3

Udgivelsesdato 27. maj

Avis 4

Udgivelsesdato 2. september

Avis 5

Udgivelsesdato 14. oktober

Avis 6

Udgivelsesdato 9. december

Find avisstander med Uniavisens trykte udgave her.

Uniavisens adresseinfo

Send post til:
Universitetsavisen
Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K

Besøg os på:
Store Kannikestræde 18, baghuset, 1. sal.

E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
Telefon: 35 32 28 98

Annoncering

Vores annoncebureau er Vendemus.

Kontakt:

Jan Byskou
jan@vendemus.dk
+45 72 22 70 80

Webbureau

Design og udvikling af denne side: Trouble A/S og Plant ApS

Hosting af denne side: Abtion.

Seneste