Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

13 stillinger nedlagt

Selv om budgettet stadig ikke er vedtaget i bestyrelsen, er der intet der tyder på at Fællesadministrationens alvorlige økonomiske situation vil blive ændret. Det er derfor nødvendigt at nedlægge

13 stillinger næste år. Ved udpegning af de funktioner der skæres bort, er der lagt vægt på at effektivisere arbejdsgange og skære ned på aktiviteter hvor KU kan leve med en serviceforringelse.

Syv af de 13 nedlagte stillingerne er p.t. ubesatte. I stedet for uansøgte afskedigelser vil universitetsdirektør Else Sommer forsøge at tilpasse budgettet ved naturlig afgang i årets løb. Sparerunden betyder at der kun i sjældne tilfælde kan dispenseres fra ansættelsesstoppet.

Medarbejderne i FA vil derudover også skulle flytte mere rundt mellem afdelingerne for løbende at tilpasse arbejdsopgaverne til medarbejderressourcerne.

Fra ledelsens side forsøger man i videst muligt omfang at basere rokeringerne på de enkelte medarbejderes ønsker.

Seneste