Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

130 stillinger skæres væk

NEDSKÆRINGER - Københavns Universitet skal spare 60-70 millioner kroner næste år. Det betyder, at cirka 130 medarbejdere står til at miste jobbet

De ansatte på Københavns Universitet (KU) går en nervepirrende juletid i møde.

KU skal reducere lønudgifterne svarende til cirka 130 stillinger for at få budgettet til at stemme, og det er i skrivende stund ikke besluttet, hvem der mister jobbet.

Det Naturvidenskabelige Fakultet skal ifølge avisens oplysninger sandsynligvis nedlægge 50 stillinger, men det præcise antal er ikke officielt.

Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) skal spare 25 millioner kroner og nedlægge 35-40 stillinger, oplyser fakultetsdirektør Søren Hartz.

Ifølge Universitetsdirektør Jørgen Honoré skal der findes besparelser svarende til cirka 20 stillinger i Fællesadministration (FA).

Det Humanistiske Fakultet undgår derimod at afskedige medarbejdere til næste år, men det bliver nødvendigt at foretage en opbremsning i forbruget på alle niveauer, skriver dekan Kirsten Refsing i en orientering til de ansatte.

Kritiserer manglende information

Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget, kritiserer ledelsen for at have oplyst om den reelle økonomiske situation for sent.

Ledelsen havde godt nok budgetteret med et mindre underskud på 21 millioner kroner, men der var ikke umiddelbart optræk til uvejr.

Han har forståelse for, at det ikke er let at skulle styre universitetet med de vilkår, man bliver budt af det politiske system. Globaliseringsmidlerne og finansloven er først faldet på plads for nylig, så der har ikke været et samlet billede af KU’s indtægter før meget sent i budgetlægningen.

Poul Erik Krogshave mener alligevel, at man godt kunne have meldt klarere ud noget før.

»Vores ledelse har holdt kortene for tæt ind til livet i for lang tid, så hele processen nu bliver forceret op til jul,« siger han.

Kæmper for at redde jobs

Ifølge Poul Erik Krogshave går arbejdet med at finde afværgeforanstaltninger nu i gang. Han håber fortsat at undgå egentlige afskedigelser.

Under sidste års sparerunde accepterede bestyrelsen et forslag fra bestyrelsesmedlem og HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand om at afsætte 15 millioner kroner i stedet for ti millioner kroner til frivillig fratrædelse. Og hun er også fortrøstningsfuld i år.

»Der skal reduceres i lønsummen svarende til 130 stillinger, men det betyder ikke at der nødvendigvis skal afskediges 130 årsværk. Man kan jo forestille sig, at man finder forskellige afværgeforanstaltninger, som ikke indbefatter afskedigelser. Vi så sidste år, at det blevet slået stort op at der skulle afskediges mange kolleger, og tallet endte jo et helt andet sted,« siger Ingrid Kryhlmand.

Må måske vente julen over

Rektor Ralf Hemmingsen tror derimod ikke på, at afskedigelser kan undgås.

»Vi kommer desværre nok ikke uden om at skære i medarbejderstaben. Hvor mange personer, det drejer sig om, skal nu vurderes lokalt på fakulteterne og i Fællesadministrationen. Det præcise antal bliver først klart, når man har diskuteret mulige afværgeforanstaltninger. Men noget tyder på, at det bliver mere end 100,«

Seneste