Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

15 citater fra krænkelses-debatten

Udklædninger — Debatten har rullet om KU´s nultolerance over for krænkelser, siden det kom frem, at ledelsen på Det Juridiske Fakultet har henstillet til de studerende, at de ikke klæder sig ud som blandt andet mexicanere og indianere ved introfesterne for de nye studerende. Vi bringer her et udpluk af holdningerne i debatten.

1. Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia

»Det er efter min opfattelse et kæmpe svigt, at KU opfatter ”inklusion” og ”diversitet” som værdier der bygger på selvcensur, og at de studerende ikke må krænkes og stødes. Universitet bør jo netop, være et sted, hvor unge mennesker konfronteres med ideer og ytringer som udfordrer dem, gør dem ukomfortable, provokerer dem og får dem til at tænke kritisk og selvstændigt.«

Facebook-opslag 16. september

2. Lesley-Ann Brown, aktivist og forfatter, der er aktuel med bogen »Decolonial Daughter: Letters from a Black Woman to her European Son«

»Det minder om den historiske magtdynamik, hvor dem med magten har dehumaniseret farvede og sorte for at opretholde en hvid magtstruktur. Udklædningsfester reproducerer de stereotyper, også selv om det ikke er intentionen. En del af privilegiet er netop at eksistere i lykkelig uvidenhed om den smerte, man forvolder andre. Så selv om udklædningsfester kan virke harmløse for hvide, så foregår de ikke i et vakuum, men i en historisk kontekst som er dybt traumatisk for os. Historisk er farvede blevet dehumaniseret og udstillet som de stereotyper, man typisk kan se til udklædningsfester.«

Berlingske 17. september

3. Leif Donbæk, jurist, medlem af SF

»Tesen er vist, at det, hvis man er af indiansk herkomst, er traumatiserende at se en medstuderende med en fjerhat. Ligesom at vi jo som nordboere vist burde være dybt krænkede over at se ikke-nordboere, der iklæder sig »vikingehjelme« med horn og deslige. Og fordi disse svage sjæle bliver krænkede, så er løsningen åbenbart ikke, at de tager sig sammen og mærker efter forneden, om de har viljen til at håndtere de udfordringer, et universitetsstudium byder på – nej, løsningen er at forbyde alt, hvad der kan tolkes krænkende. Personligt må jeg håbe på, at jeg ikke har krænket nogle japanere ved min kulturelle appropriation af deres »ninja-kostume«.«

Berlingske, 17. september

4. Mads Markvard Holscher fra foreningen Progressive Jurister

»Det handler om, at man ikke skaber en kultur, hvor der er plads til racisme. Der skal være et trygt og godt miljø på studiet. Man skal ikke som helt ny mødes med fordomme og krænkende adfærd.
Man siger jo til folk, der netop er startet, at de skal karikere de her mennesker ud fra hudfarve og kultur. Det åbner op for racisme, og jeg er fuldkommen uforstående over for folk, der forsvarer det.«

DR 18. september

5. Stefan Agger, lektor på Lemvig Gymnasium

»Et voksent menneske må bære en vis mængde krænkelse i sit liv – og det uden at involvere andre mennesker i det. Hvis man derfor skulle blive en smule krænket over andre menneskers politiske holdninger, ens forelæsers pointer, eller ens medstuderendes adfærd i introugen, så er det blot ting vi forventer at voksne mennesker kan håndtere uden drama.
Når KU i stedet træner de studerende til at reagere på deres mindste krænkelser, så er det præcist det modsatte af at skabe voksne mennesker.«

Årsskriftet Critique 20. september

6. Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i Djøf

»Jeg kan ikke se det store tab ved, at man ikke må fyre sjofle eller racistiske bemærkninger af i alle situationer. Det handler om at have en god omgangstone og bruge sin sunde fornuft og situationsfornemmelse.«

Uniavisen, 20. september

7. Jacob Korsgaard Christiansen, statskundskabsstuderende

»Kan man vise Muhammedtegningerne i et fag, hvor den efterfølgende krise behandles? Eller skal man være opmærksom på, at visse studerende kan opleve det som stærkt krænkende at se profeten afbildet med en bombe i turbanen?«

Uniavisen, 20. september

8. Pierre Collignon, debatredaktør Berlingske

»Hvis man alene tager udgangspunktet i den oplevede krænkelse, er der ingen grænser for, hvad man kræve indgreb mod. Muslimske studerende vil kunne påberåbe sig de nye retningslinjer og forlange, at man ikke længere viser Muhammed-tegninger under forelæsninger. Enhver vil kunne hævde sig krænket over brugen af ord som »nigger« eller »neger« i undervisning om sprog eller racisme. Og hvad med køn? Kan det ikke opleves som krænkende, hvis man på det naturvidenskabelige fakultet holder fast i, at der findes to biologiske køn?«

Berlingske 21. september

9. Kristian Villesen, lederskribent Information

»De færreste vil nok mene, at en jødefest med gaskammer vil være på sin plads – så det er helt legitimt, at ledelsen lægger et snit. Men hvis grænsen går ved en sombrero, så har universitetet svigtet den opgave. Så kan alt potentielt være krænkende og enhver form for udklædning og leg umulig.«

Information 22. september

10. Niclas Hørup, indkøbskonsulent

»Det er svært at diskutere, hvornår folks følelser er berettigede, og hvor meget der skal tages hensyn til disse følelser. Desuagtet må og skal det gøres. At føle sig krænket skal ikke være ensbetydende med, at noget er krænkende.«

Jyllands-Posten den 23. september

11. Henrik Wegener, rektor KU

»Den krænkede har altid ret til at henvende sig, men det er jo ikke det samme som den krænkede ender med at få det, som den krænkede gerne vil have det.«

Deadline 23. september

12. Henrik Dahl, sociolog, forfatter og MF (LA)

»Der findes både mennesker, der er krænket over Charles Darwins gudløse teorier og andre, der er dybt såret over den uhyrlige påstand, at det nazistiske regime i Tyskland beskæftigede sig med at udrydde jøder. Hvis krænkelse skal være det nye trumf es, kan universitetet hurtigt få travlt med at forbyde bøger og hele teoridannelser…

Det er tankevækkende, at Monty Python – nogle af det 20. århundredes største komikere – opstod ud af studenterrevyer på Oxford og Cambridge. Det havde Københavns Universitet hurtigt fået sat en stopper for i vore dage.«

Berlingske 24. september

13. Jacob Graff Nielsen, dekan, og Stine Jørgensen, prodekan for uddannelse, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

»Ytringsfriheden er afgørende vigtig på universitetet, og den skal vi fremme mest muligt. Det rykker hverken en konkret vurdering af udklædningstemaer på rus-ture eller retningslinjer om håndtering af sexchikane, mobning og anden krænkende adfærd ved.«

Berlingske 25. september

14. Morten Messerschmidt (DF), medlem af EU-Parlamentet og folketingskandidat

»Jeg opfordrer derfor alle studerende til at slå et slag for frihed ved at udvise civil ulydighed. Det er enhver frihedselskende students pligt, for den frie tankes skyld, at sabotere alle forsøg på at lade sig iføre mundkurv og spændetrøje fra den politiske korrektheds hysteriske overdrev.«

Altinget den 26. september

15. Flavio Sabah Saleh, studerende

»Når 15 tutorer er iført den traditionelle arabiske klædedragt dishdasha og for fuld udblæsning råber, at de ville ønske, at de var fra Frankrig, for så ville de have rigtig mange penge, og deres børn ville have levet rigtig længe, så lever de privilegerede i lykkelig uvidenhed…

At alle er lige, er blevet et dogme på statskundskab, som ingen sætter spørgsmålstegn ved. Men når variationen i farve, etnicitet og klasse er minimal, så forbliver uligheden der og dermed også magtstrukturen.
En magtstruktur, hvor man reproducerer den hvides privilegium og overklassens status ved blandt andet at tegne et stereotypt billede af de mørke mænd, være blinde over for underklassens kamp mod overklassen og svine andre, der ikke ligner en selv. Alt sammen i troen på, at det er harmløst.«

Information den 27. september

 

Annonce

Seneste