Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

15 millioner til fratrædelsesordninger

BESPARELSER - Bestyrelsen vedtog budget, der betyder, at cirka 130 stillinger skal nedlægges. Medarbejderne får indtil januar til at overveje, om de vil søge om frivillig fratrædelse.

Medarbejderne på Københavns Universitet (KU) får andet at tænke over i julen end familiehygge, gaver og mad.

Bestyrelsen vedtog torsdag den 10. december budgettet for 2010, der betyder, at cirka 130 stillinger skal nedlægges, men de ansatte får mulighed for at sige ja tak til at gå frivilligt i stedet for at blive afskediget.

Der blev efter pres fra blandt andet HK-fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Ingrid Kryhlmand afsat 15 millioner kroner til fratrædelsesordningen.

Mere humant

Ifølge rektor Ralf Hemmingsen vil de, der takker ja, sandsynligvis få en måneds ekstra løn og blive fritstillet i fratrædelsesperioden.

»Det vil gøre det en lille smule mere humant,« sagde rektor.

De fem millioner kroner til fratrædelsesordningen bliver taget fra bestyrelsens strategiske pulje, fem millioner kroner kommer fra bygningsvedligeholdelseskontoen og fem millioner kroner bliver trukket fra egenkapitalen.

Tid til at tænke

Ingrid Kryhlmand forsøgte at få den endelige godkendelse af budgettet udsat til den 15. december, da hun ikke mente, at alle mulige afværgeforanstaltninger var undersøgt ordentligt.

»Man kan simpelthen ikke varsle folk, at de skal fyres i december måned. Det er kommet som en tyv om natten, og alle er chokerede, så det kommer til at koste goodwill lokalt, det her. Jeg vil gerne tage ansvar, men jeg kan være med til den slags hovsaløsninger,« sagde Ingrid Kryhlmand.

Blandt andet Peter Gæmelke, forhenværende præsident for Landbrugsrådet, og bestyrelsesformanden Nils Strandberg Pedersen, direktør for Statens Serum Institut, mente derimod, at man skyldte de ansatte at træffe beslutningen med det samme, så de kunne få vished inden jul.

Roligere forløb

Da Ingrid Kryhlmand herefter ønskede en skriftlig afstemning om budgettet, erklærede bestyrelsesformanden, at det var tid til en tænkepause. Efter en del snakken i krogene, blev bestyrelsesmødet genoptaget, og formanden tog igen ordet.

Nils Strandberg Pedersen erklærede derefter, at man var indstillet på at hæve beløbet til frivillig fratrædelse fra ti til 15 millioner kroner.

Han tilføjede, at medarbejderne nu skulle informeres om muligheden, og at de derefter vil få tid til at tænke sig grundigt om julen over, inden de beslutter sig. Det betyder til gengæld, at processen først kan afsluttes i løbet af januar.

clba@adm.ku.dk

Seneste