Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

20 medarbejdere afskediges på Naturvidenskab

50 har takket ja til en fratrædelsesordning på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Antallet af fyringer bliver meget begrænset på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hvor 30 går frivilligt

20 medarbejdere der står til afskedigelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat), har fået frist til 31. januar til at afgøre om de i stedet foretrækker en frivillig fratrædelsesordning. Nat skal skære 70 stillinger bort, og 50 medarbejdere har indtil videre accepteret tilbuddet.

»Antallet af afskedigelser bliver formentlig lavere da det er muligt at indgå en frivillig fratrædelsesaftale indtil den 31. januar, ligesom der er mulighed for at blive omplaceret internt på KU eller aftale ansættelse på gymnasier i hovedstadsområdet,« siger Rasmus Aare Nielsen, økonomi- og personalechef på Nat. Han vurderer at man når ned på 14-15 afskedigelser.

30 medarbejdere har søgt om frivillig fratrædelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), så antallet af afskedigelser bliver meget begrænset der.

På Nat er Biologi særlig hårdt ramt. Instituttet skal alene bære otte ud af de i alt 13 afskedigelser blandt det videnskabelige personale (vip) på fakultetet. Derudover skal der også skæres i det teknisk administrative personale (tap).

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har kæmpet for en form for positiv særbehandling til Biologi for at undgå at der skulle spares så meget.

»Instituttet er ikke blevet behandlet dårligere end alle andre, men de har virkelig brug for en hjælpende hånd. Desværre ser løbet ud til at være kørt,« siger Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU.

Frivillig tvang
Afskedigelsesprocessen begyndte den 12. januar, men medarbejdere der er indstillet til afskedigelse, har en frist til den 31. januar til at overveje om de i stedet ønsker at benytte fratrædelsesordningen.

»Det er en slags frivillig tvang, men det er en redningskrans for nogen. De er trængt op i en krog, så det er trods alt bedre end ingenting,« siger Poul Erik Krogshave.

Ifølge HSU-næstformanden er afskedigelserne i de fleste tilfælde sket efter reglerne, men tillidsrepræsentanterne har kendskab til nogle få tilfælde hvor retningslinjerne i KU´s personalepolitik ikke er blevet fulgt. En tillidsrepræsentant er blandt andet blevet ´prikket´ per e-mail, og medarbejdere er blevet indstillet til afskedigelse uden først at blive informeret om muligheden for at få en fratrædelsesordning.

»De har været udsat for en nedværdigende behandling, og det kan vi ikke acceptere,« siger Poul Erik Krogshave.

Nils O. Andersen, dekan på Nat, har hørt om episoderne, og han forsikrer at man er ved at undersøge hvert enkelt tilfælde.

»Det er klart at der skal rettes op på tingene hvis der er begået fejl. De der er blevet uretfærdigt behandlet, skal have en undskyldning,« siger han.

Chokerede medarbejdere
Fritz Buster Nielsen, næstformand for samarbejdsudvalget på Nat, mener at ledelsen har gjort et professionelt stykke arbejde i forhold til at gennemføre afskedigelserne på en anstændig måde. Til gengæld er han yderst kritisk over for budgetlægningen på fakultetet.

»Det hele er foregået meget lukket, så det er kommet som et chok for alle hvor galt det i virkeligheden står til. Vi havde fra medarbejderside foretrukket at blive orienteret løbende så der havde været mulighed for en åben debat,« siger han.

Han tilføjer at man skal være heldige hvis det skal lykkes at undgå flere besparelser i 2010.
»Ledelsen er meget optimistisk i vurderingen af mulighederne for at hive eksterne midler hjem, måske mere optimistiske end realistisk er,« siger Fritz Buster Nielsen.

Nils O. Andersen har ikke kendskab til at forudsætningerne for næste års budget skulle være urealistiske. Ledelsen på fakultet stiler mod at undgå flere nedskæringer, men garantier kan han ikke udstede.

»Vi kender jo ikke studenteroptaget på forhånd, men vi arbejder på at forbedre vores prognoser for at undgå ubehagelige overraskelser i fremtiden,« siger han.

Fyringer begrænses
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) mangler også penge, så der skal skæres 40 millioner kroner på budgettet for 2009.

Ifølge fakultetsdirektør Arnold Boon undgår man dog masseafskedigelser. Medarbejdere på 60 år og derover har til 16. februar til at ansøge om en frivillig fratrædelsesordning. Ledelsen har allerede tilbudt 30 medarbejdere en sådan aftale. Derudover vil der være stillinger som ikke bliver genbesat, og Arnold Boon vil heller ikke udelukke at der sker enkelte afskedigelser som følge af opgavebortfald.

Ingrid Kryhlmand, næstformand for fakultetets samarbejdsudvalg, er tilfreds med at det er lykkedes at begrænse antallet af fyringer, men hun undrer sig over at fristen for at søge en frivillig fratrædelsesordning blev forlænget til den 16. februar på et personalemøde Lundsgaard Auditoriet uden begrundelse fra ledelsen og samtidig med at dekan Ulla Wewer afblæste al snak om fyringer.

»Der har gået nogle frygtelige vandrehistorier om at man automatisk ville blive ‘prikket’ bagefter hvis man gav sig ’til kende’ ved at søge en frivillig fratrædelsesordning og fik afslag. Det er helt ulogisk, så man kan blive helt bekymret for medarbejderes tillid til ledelsens professionalisme,« siger Ingrid Kryhlmand.

Hun tilføjer at der mangler et stort arbejde med at skære arbejdsopgaver bort svarende til det antal stillinger som nedlægges ved frivillige fratrædelsesordninger så de tilbageværende medarbejdere ikke blot kommer til at løbe hurtigere.

clba@adm.ku.dk

Seneste