Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

200 stillinger i farezonen

CHOK – Det ser sort ud for universitetets økonomi efter finanslovaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. De usikre fremtidsudsigter kommer sandsynligvis til at koste cirka 200 stillinger på KU i 2011. Medarbejderrepræsentanterne forstår ikke, at det er nødvendigt.

Krisen kommer for alvor til at kradse på Københavns Universitet de kommende år, så cirka 200 stillinger skal nedlægges allerede i 2011.

Det bliver dermed den tredje afskedigelsesrunde de ansatte på KU skal igennem på lige så mange år.

Meldingen er endnu ikke officiel, men universitetsavisen erfarer, at medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) blev informeret om situationen den 10. november.

Der er efterfølgende indkaldt til ekstraordinært HSU-møde den 24. november om økonomien, inden bestyrelsen skal behandle det endelige budget den 9. december.

Dystre planer

Ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU, havde medarbejderrepræsentanterne hørt på rygtebasis, at noget var under opsejling. Medarbejdersiden i HSU foreslog derfor, at dekanerne redegjorde for situationen på hver deres respektive fakultet på udvalgets møde den 10. november.

Meldingerne var mere dystre end selv den værste pessimist havde frygtet.

Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) forventer at skulle nedlægge 100 stillinger og Det Humanistiske Fakultet 35 stillinger. Der skal også nedlægges stillinger på Det Naturvidenskabelige Fakultet, først og fremmest på Statens Naturhistoriske Museum, på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i Fællesadministrationen samt i mindre omfang på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

»Det var overvældende og chokerende at blive præsenteret for udmeldingerne fra dekanerne. Der er jo ikke kun tale om lokale tilpasninger, som rektoratet hidtil har sagt, men det har derimod karakter af massive afskedigelser og mange steder,« siger Poul Erik Krogshave.

Betvivler nødvendigheden

Rektor Ralf Hemmingsen udtrykte så sent som den 29. oktober, efter globaliseringsforliget netop var blevet indgået, forsigtig optimisme om økonomien.

»Jeg vurderer, at KU’s budget for 2011 med forliget og den positive udvikling i uddannelsesindtægterne samlet set hænger fornuftigt sammen. Men den økonomiske usikkerhed for de kommende år maner til forsigtighed,« udtalte han således på KUnet:

Ifølge udkastet til budgettet for 2011 forventer KU da også et overskud på 70 millioner kroner. Egenkapitalen vil dermed vokse til lige over 570 millioner kroner. Så meget desto mere undrer det Poul Erik Krogshave, at det er nødvendigt at gå så drastisk til værks.

»Vi vil fra medarbejderside have svar på, hvorfor det her overhovedet er nødvendigt. Det virker som en risikabel og forfejlet strategi at lægge penge til side af frygt for en situation, der måske, måske ikke, vil opstå nogle år ude i fremtiden,« siger han.

Usikkerhed efter 2011

Rektor Ralf Hemmingsen skriver i sin budgetberetning, at problemet netop er usikkerheden omkring økonomien efter 2012.

Det fremgår således af beretningen, at »kombinationen af strukturelle ændringer i KU´s økonomiske vilkår i årene fremover bevirker, at dele af KU er presset på økonomien i en grad, der næppe kan undgå at få personalemæssige konsekvenser lokalt.«

Og senere, at »udsigten for økonomien efter 2011 tegner en markant nedgående trend i perioden 2012-2014. Det er således nødvendigt, at der snarest i løbet af 2011 etableres større budgetsikkerhed for 2012 og årene herefter.«

Find alternativer

Poul Erik Krogshave understreger, at det ikke er givet, at det ender med, at 200 medarbejdere må afskediges, men konsekvensen af ledelsens budgetforslag er, at der må nedlægges omkring 200 stillinger.

En bedre mulighed end fyringer er at finde alternativer, så han opfordrer medlemmerne af de lokale samarbejdsudvalg til at kæmpe for, at der findes afværgeforanstaltninger som omplacering i andre stillinger internt på KU og frivillig fratrædelse.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste