Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

2013-underskud mindre end ventet

BUDGET 2013 - Det tegner til, at årets underskud ender på 124,4 millioner kroner og ikke 217,8 millioner kroner, som der var budgetteret med.

Københavns Universitet (KU) ser ud til at komme ud af 2013 med et underskud på 124,4 millioner kroner.

Det er en forbedring på 93,5 millioner kroner i forhold til, hvad ledelsen havde budgetteret med.

Det fortalte universitetsdirektør Jørgen Honoré til KU’s bestyrelse på mødet tirsdag den 10. december.

Underskuddet kommer ikke som en overraskelse, da KU ved årets start besluttede at bruge en del af egenkapitalen på at ansætte 300 nye forskere.

LÆS: »Det bedste budget nogensinde«

Flere eksterne penge

Indtægterne er opjusteret med 111,6 millioner kroner i tredje kvartal til i alt 8,3 milliarder.

Fremgangen skyldes blandt andet, at forskerne har hentet flere eksterne midler hjem fra forskningsråd, EU og private fonde end ventet. I alt 79,6 millioner kroner ekstra.

64 millioner kroner skyldes en ekstraordinær og ikke oprindeligt budgetteret indtægt på cirka 64 millioner kroner til bygningsvedligeholdelse.

VIP-løn lavere end ventet

Til gengæld ligger udgifterne til løn 24,8 millioner kroner over budgettet.

Det skyldes, at lønnen til teknisk administrativt personale (TAP) er steget med 78 millioner. Blandt andet pålagde regeringen KU at oprette i størrelsesordenen 85 akutjob.

Lønnen til videnskabeligt personale ligger til gengæld 53 millioner kroner lavere end forventet, da det tager længere tid at rekruttere og ansætte nye forskere end ventet.

clba@adm.ku.dk

Seneste