Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

24 rengøringsassistenter overdrages til privat firma: »Det er mærkeligt, at man bare bliver skiftet fra den ene arbejdsplads til den anden«

Tabt udbud — Marianne Ager har været ansat på Københavns Universitet i over 30 år. Hun og kollegaen Kanwal Preet frygter, at deres arbejdsvilkår bliver forringet, når de mister deres ansættelse på universitetet.

Det sorte arbejdstøj afslører hurtigt, hvor Kanwal Preet og Marianne Ager arbejder: »Københavns Universitet,« står der med røde versaler på deres trøjer, fulgt af en mindre, hvid tekst: »Campus Service City.«

Når de to rengøringsassistenter går på arbejde efter nytår, er det dog slut med at bære logoet.

Københavns Universitet har tabt et udbud om den enhed, der gør rent i universitetsfirkanten og på CSS, og som Marianne Ager og Kanwal Preet er en del af. I stedet overgår opgaven til firmaet KN Rengøring, der allerede gør rent på Søndre Campus.

I alt 24 medarbejdere bliver derfor overdraget til en ny virksomhed.

»Jeg har sagt til nogle af vores brugere, at nu har jeg gået og troet, at jeg var jeres kollega, og hej, hvor jeg er høj i hatten, og så er jeg det pludselig ikke mere,« siger Marianne Ager.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at man bare bliver skiftet fra den ene arbejdsplads til den anden.«

Det handler ikke kun om den identitet, der er knyttet til at være ansat på Københavns Universitet, siger hun. Hvis hun var sikker på, at vilkårene på den nye arbejdsplads ville være helt de samme, så »kunne hun godt leve med« ikke at have KU-logoet på trøjen.

Hun har bare svært at forestille sig, at det bliver tilfældet, når det vindende bud fra KN Rengøring er så meget billigere end kontrolbuddet fra Københavns Universitet. Af en mail, som Uniavisen har set, fremgår det, at KN’s bud på 77 millioner kroner over otte år var det næstbilligste i udbudsrunden, mens Københavns Universitet skulle bruge 20 millioner mere.

Kanwal Preet og Marianne Ager fremhæver, at Københavns Universitet har en stærk personalepolitik, ligesom de har sikret sig tillæg og optjent en lang opsigelse.

Når de skifter til et privat firma, beholder de deres løn, tillæg og rettigheder i 18 måneder, men derefter ryger de over på den private overenskomst, og så må de forhandle med deres nye arbejdsgiver.

Det sidste jubilæum

Det sker, efter at Marianne Ager har været ansat på Københavns Universitet i over 30 år. »Det er, lige før jeg er blevet født herinde,« siger hun.

Ifølge Kanwal Preet er hun ikke den eneste:

Jeg kan godt forstå, at medarbejderne er kede af det.

Uffe Thomsen, vicedirektør, Campus Service

»Vi har mange, der har været her rigtig længe. Der er en, der har fyrre års jubilæum i november,« siger hun.

Marianne Ager og flere af kollegerne har derfor set rengøringspersonalet skrumpe fra, husker hun, omkring 300 ansatte i midten af 90’erne til ganske få i dag. De fleste af dem, der er forsvundet, blev ofre for det, Ager selv bliver offer for nu, nemlig virksomhedsoverdragelser.

Københavns Universitet har løbende konkurrenceudsat rengøringsopgaverne, og i sidste ende har de tabt til private aktører, der kunne gøre det billigere.

Derfor kom det heller ikke som et chok, da rengøringsassistenterne i Indre By fik at vide, at de fra 1. januar ikke længere kan kalde sig KU-ansatte:

»Vi vidste, at det ikke så godt ud. Folk sagde til os, at vi ikke ville vinde denne gang,« siger Kanwal Preet.

Københavns Universitet har ellers før sat rengøringen i Indre By i udbud og selv vundet opgaven, men ifølge Kanwal Preet og Marianne Ager er det ikke sket uden ofre. For at matche de private aktører har det været nødvendigt at levere mere kvalitet billigere.

De har allerede strakt sig langt for at bevare opgaven, siger Ager og Preet. Derfor er de bekymrede for de vilkår, de får, når de bliver overdraget til en virksomhed, der har leveret et endnu billigere bud.

»Vi løber allerede rigtig stærkt, for vi har været nødt til at tilpasse os hele tiden. Hver gang der har været et udbud, har vi sagt farvel til en tre-fire mennesker for at være sikre på at vinde,« siger Marianne Ager.

Vi har kun én interesse, og den er at gøre det ordentligt.

Henrik Nielsen, direktør, KN Rengøring

»Vi er skåret helt ned, vi kan ikke skære mere,« siger Kanwal Preet og tilføjer, at de fleste af de tidligere kolleger, der er blevet virksomhedsoverdraget, ikke længere gør rent på Københavns Universitet.

Nederlaget tilskriver de i høj grad den betalte frokost i overenskomsten samt den høje overhead – altså udgifterne til administration per medarbejder – som universitetet har fastsat.

Det er fælles vedtagne regler og rettigheder, der ikke står til at ændre i et kontrolbud, men det betyder ikke, at rengøringsassistenterne er helt tilfredse med deres snart tidligere arbejdsgiver.

De siger nemlig, at universitetet kunne og burde have ventet med at sende rengøringen i udbud:

»Vi mener ikke, de behøvede at tage den kamp,« siger Marianne Ager.

En forpligtelse

Uffe Thomsen har som vicedirektør for Campus Service ansvaret for beslutningen. Han afviser, at Københavns Universitet kunne have gjort noget anderledes for at beholde rengøringsassistenterne under universitetets fane.

Et cirkulære fra Finansministeriet pålægger nemlig universitetet løbende at konkurrenceudsætte de opgaver, som private firmaer muligvis kan løse billigere. Hvis de ikke gør det, kan de få Rigsrevisionen og i sidste ende Statsrevisorerne på nakken. Det bekræfter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det giver i øvrigt god mening, siger Uffe Thomsen. For det første, fordi universitetet skal forvalte skatteborgernes penge på den bedst mulige måde. For det andet, fordi det skal sikre så mange penge som muligt til forskning og uddannelse.

»Jeg kan godt forstå, at medarbejderne er kede af det, og jeg er også selv ked af, at de ikke er en del af vores organisation længere. Jeg synes, de har gjort et fantastisk stykke arbejde. Og det er ikke kun mig, det synes vi alle sammen,« siger Uffe Thomsen.

»Men vi skal igennem det her, fordi vi er forpligtet til at bruge de maksimale resurser på kerneforretningen og drive forskning og uddannelse på det højeste niveau i verden. Det er hele formålet med universitetet.«

Nogle gange er der behov for at outsource, som tilfældet har været her, siger han. På andre områder kan der være behov for at gøre det modsatte, fordi universitetet vurderer, at de bruger for mange penge på eksterne leverandører og vil have bedre kontrol over en opgave.

At alle rengøringsenhederne nu er røget på private hænder, skyldes ifølge Uffe Thomsen, at konkurrencen fra de private selskaber er hård, og i den seneste udbudsrunde kunne KN Rengøring altså levere et »mere fordelagtigt« bud end Københavns Universitet.

Spørgsmålet er, om det kommer til at skade rengøringsassistenternes arbejdsvilkår?

»Det ved man ikke. Det kan man simpelthen ikke sige. Man ved jo ikke, hvad det er for et forretningskoncept, de sætter op, og de kan for eksempel også have billigere indkøb, fordi de har større indkøb af rengøringsartikler og teknologi. Der er kæmpe volumenrabatter. Samtidig kan det være, at deres overhead er skarpere end vores,« siger Uffe Thomsen og nævner, at det nye selskab ikke bare er valgt på prisen, men også på kvaliteten.

»De konkurrerer på de samme vilkår, altså ud fra den standard, som vi leverer i dag, og de har leveret et bedre bud.«

KN: Vi vil gøre det ordentligt

Firmaet, der har leveret det vindende bud, KN Rengøring, bekræfter, at de stordriftsfordele, som Uffe Thomsen nævner, har været med til at afgøre udbuddet. Direktør Henrik Nielsen siger samtidig, at det er en fordel, at firmaet allerede løser opgaver for universitetet, altså på Søndre Campus.

»Vi har meget af setuppet på plads.«

Han kan ikke svare på, hvad overdragelsen nærmere vil betyde for de ansatte sammenlignet med den hverdag, de havde som del af Københavns Universitet.

Vi er skåret helt ned, vi kan ikke skære mere

Kanwal Preet, rengøringsassistent

Han siger dog, at de i vidt omfang vil have de samme arbejdsopgaver som i dag, selv om logoet på trøjen bliver et andet. Når de første 18 måneder er udløbet – den periode, hvor de har samme vilkår som i dag – kommer de over på den private overenskomst med 3F, hvor der ifølge direktøren både er fordele og ulemper. For eksempel mister rengøringsassistenterne den betalte frokost.

»Der er selvfølgelig nogle, der har det svært med forandringen, og for dem står det frit for at søge noget andet, men langt de fleste går ind i den her forandringsproces og får det fint med det,« siger han og tilføjer, at rengøringsassistenternes fagforening, 3F, er med »hele vejen.«

Netop 3F har haft flere opgør med KN Rengøring, blandt andet i Varde Kommune, hvor en sag om underbetaling og ulovlig brug af udenlandsk arbejdskraft førte til, at kommunen opsagde kontrakten med firmaet. Efterfølgende beskyldte 3F også KN Rengøring for ulovlige arbejds- og miljøforhold i Rebild Kommune, der dog valgte at fortsætte samarbejdet med firmaet.

Ifølge direktør Henrik Nielsen har sagerne intet på sig, noget, han tidligere har givet udtryk for i en pressemeddelelse.

»Jeg kan dog godt forstå, hvis der er nogen, der ud fra det, de har læst, føler sig utrygge. Det er også, derfor vi har taget et møde med rengøringsassistenterne på Københavns Universitet, hvor vi har forsøgt at gøre dem trygge ved situationen,« siger han.

»Vi har kun én interesse, og den er at gøre det ordentligt. Brugerne skal være tilfredse, og det skal de assistenter, der arbejder der, så sandelig også være. Det er det, vi arbejder hårdt for.«

Det er vores kolleger

Marianne Ager og Kanwal Preet siger begge, at de går ind i det nye samarbejde med KN Rengøring »med oprejst pande,« men de begræder samtidig afskeden med Københavns Universitet.

»Det her er en æra, der er slut. Den findes ikke mere. Københavns Universitet kommer ikke til at lave deres eget bud igen, for det er for dyrt at etablere,« siger Marianne Ager.

Inden hun går tilbage til arbejdet på Københavns Universitet, tager hun ordet igen:

»Jeg ville være glad for, hvis artiklen kunne slutte med, at vi takker vores gode brugere, der har støttet os igennem alle årene,« siger hun.

Kanwal Preet nikker.

»Ja, de er meget hjælpsomme og søde, og vi snakker med dem hver dag. De er jo vores kolleger.«

Seneste