Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

26 ansatte beretter om giftigt arbejdsmiljø på Statens Naturhistoriske Museum

Arbejdsmiljø — Vidneudsagn fra 26 anonyme ansatte på Statens Naturhistoriske Museum fortæller om et psykisk belastende arbejdsmiljø, og pilen peger på museumsdirektør Peter C. Kjærgaard. KU kan ikke stå inde for det arbejdsmiljø, der beskrives af ansatte, siger SCIENCE-dekan.

Chikane, mobning, ekstremt arbejdspres og en leder, som er »skideligeglad.«

Det er det billede, 26 anonyme tidligere og nuværende ansatte tegner af arbejdsmiljøet på Statens Naturhistoriske Museum i en artikel i Frihedsbrevet (betalingsmur) 28. februar.

Fælles for de talrige anonyme kilder er, at medarbejderne peger på museumsdirektør Peter C. Kjærgaard og hans ledelsesstil som årsag til en hel række problemer med arbejdsmiljøet.

Kilderne skitserer forskellige problematiske episoder og hændelsesforløb. Blandt andet et stormøde tilbage i 2019, hvor flere medarbejdere stod frem og fortalte om arbejdspres, der var alt for stort, og hvor to medarbejdere begyndte at græde.

Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet har været og stadig er presset, og vi skal gøre endnu mere for at vi får et bedre arbejdsmiljø på museet.

Katrine Krogh Andersen, dekan, SCIENCE

»Der tænkte jeg, at hvis der ikke sker noget nu, så er han (Peter C. Kjærgaard, red.) fuldstændig ligeglad med, hvordan vi har det. Det her kan han ikke ignorere,« siger en anonym kilde til Frihedsbrevet. Kilden fortæller også, at ledelsen gjorde »absolut ingenting.«

Foruden udsagnene fra de 26 anonyme kilder, har Frihedsbrevet fået aktindsigt i to arbejdspladsvurderinger, APV’er, fra 2019 og 2022. Begge viser, at over en fjerdedel af medarbejderne ikke mener, at ledelsen tager ansvar for trivslen på arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø.

»Vi har målrettet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet, men vi er ikke i mål, og der er stadig klare udfordringer, vi skal have løst. Men jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes i artiklen,« skriver Peter C. Kjærgaard i et skriftligt svar til Frihedsbrevet.

Dekan vidste besked

Uniavisen har talt med Katrine Krogh Andersen, som er dekan på SCIENCE og dermed har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på Statens Naturhistoriske Museum.

Har du været klar over de problemer med arbejdsmiljøet, som Frihedsbrevets artikel beskriver?

»Jeg ser APV’erne (arbejdspladsvurderingerne, red.) fra alle institutterne og er i hyppig kontakt med institutlederne. Det har jeg også været med Peter (C. Kjærgaard, red.), hvor vi løbende har været i dialog om arbejdsmiljøet, som har været udfordret. Så ja, det har jeg været klar over.«

Hvad har I gjort for at forbedre arbejdsmiljøet?

»Det synes jeg, at Peter allerede svarer på i Frihedsbrevets artikel. Peters og min dialog har handlet om, hvad man kan gøre overordnet i forhold til organisering, arbejdspres og så videre. Og det er der blevet lavet en handleplan over på baggrund af APV’en. Det er jo almindeligt at gøre det sådan.«

»Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet har været og stadig er presset, og vi skal gøre endnu mere for at vi får et bedre arbejdsmiljø på museet.«

Er der medarbejdere, som har kontaktet dig direkte og gjort opmærksom på, at den er gal med arbejdsmiljøet på Statens Naturhistoriske Museum?

Der er mange anonyme beskrivelser, så i første omgang er jeg nødt til at tage ud og lytte selv

Katrine Krogh Andersen, dekan, SCIENCE

»Alle de henvendelser, jeg får, reagerer jeg på.«

Kan du genkende det billede af arbejdsmiljøet, der beskrives af anonyme kilder i Frihedsbrevet? At medarbejdere er brudt grædende sammen og har råbt op om problemer uden at blive taget alvorligt?

»Jeg har jo ikke min daglige gang på museet, men i morgen (1. marts, red.) mødes jeg med den udvidede ledergruppe og næstformanden i LSU (det lokale samarbejdsudvalg, red.) for at danne mig mit eget indtryk og for at høre, hvordan de arbejder videre herfra, og hvordan de konkret vil forbedre arbejdsmiljøet på museet.«

Hvad med museumsdirektøren?

Hvorfor sætter I først det arbejde i gang efter Frihedsbrevet har afdækket historien?

»Peter og jeg har som sagt været i løbende dialog om arbejdsmiljøet, og han har også tidligere gjort mig opmærksom på, at arbejdsmiljøet har været presset. Og som jeg allerede har nævnt, har vi arbejdet med og været i dialog om den seneste APV.«

Frihedsbrevets anonyme kilder peger helt konkret på Peter C. Kjærgaards ledelsesstil som årsag til det dårlige arbejdsmiljø. Vil det her få personlige konsekvenser for ham?

»Det kan jeg ikke sige noget om. I første omgang skal jeg ud at have en dialog med dem i morgen, og så tager vi den løbende derfra.«

Helt overordnet: Kan Københavns Universitet stå inde for det arbejdsmiljø, som beskrives i Frihedsbrevet?

»Nej, vi skal have et godt arbejdsmiljø på KU. Mange medarbejdere er meget stolte af deres arbejdsplads, og dem jeg kender til, er også meget dedikerede. Der er mange anonyme beskrivelser, så i første omgang er jeg nødt til at tage ud og lytte selv. Men vi kender allerede APV’erne og ved, hvor udfordringerne ligger, så det arbejder vi selvfølgelig med.«

Uniavisen har kontaktet Peter C. Kjærgaard, som ikke har ønsket at udtale sig til denne artikel.

Seneste