Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

300 ansatte er i krise i privat- og arbejdslivet

KRISEHJÆLP - Medarbejderne har siden årsskiftet kunnet få psykologisk eller juridisk hjælp i forbindelse med blandt andet stress, samarbejds- og helbredsproblemer samt mobning og chikane. Arbejdsmiljøsektionen er ikke alarmeret over antallet af medarbejdere, der søger hjælp

Mere end 300 ansatte på Københavns Universitet (KU) har årets første ni måneder haft så store personlige problemer, at de har søgt professionel hjælp.

De har benyttet et nyt tilbud fra KU om at kunne få gratis psykologisk og juridisk rådgivning fra firmaet Prescriba, der tilbyder sundhedsløsninger til private og offentlige institutioner. Tilbuddet gælder både i forbindelse med problemer på arbejdspladsen og i privatlivet.

159 henvendelser var arbejdsrelaterede med 84 henvendelser, der omhandlede stress, og 24 om samarbejdsproblemer som de to klart største grupper. Syv handlede om mobning og chikane.
132 søgte hjælp i forbindelse med krise i privatlivet med helbreds- og samlivsproblemer som de vigtigste.

»Der er ikke noget i tallene, der viser, at vi gør det særligt fantastisk eller det modsatte på KU,« siger Niels Balslev Wendelboe fra KU’s afdeling for HR og Organisationsudvikling.

Godt, at de ringer

Ingrid Skovsmose Jensen, sektionsleder for Arbejdsmiljø og samarbejde, bekræfter, at mønstret ligner det, man kender fra andre offentlige og private virksomheder.

Hun forventer, at cirka fire procent af medarbejderne på KU vil have kontaktet Prescriba inden årets udgang, hvilket er helt almindeligt. Det samme gælder fordelingen mellem arbejdsmæssige og private henvendelser.

»Vi har en udfordring i forhold til stress som mange andre arbejdspladser i Danmark, men det er positivt, at folk henvender sig og får gjort noget ved problemerne. Det er jo derfor, vi har indført ordningen,« siger Ingrid Skovmose Jensen.

Hun tilføjer, at cirka 100 medarbejdere benyttede den hidtidige psykologordning på KU årligt. Selv om der er sket en stor stigning i antallet af henvendelser, kan man ifølge Ingrid Skovmose Jensen ikke derudfra konkludere, at arbejdsmiljøproblemerne er voksende.

Umuligt at sammenligne

En del medarbejdere måtte nemlig tidligere afvises, fordi det var et krav, at problemerne var af ren arbejdsmæssig karakter. Medarbejderen skulle også kontakte psykologen via arbejdsmiljøsektionen.

Det afholdt en del fra at henvende sig, at det gik via en kollega på KU.

Derudover peger hun på, at man har gjort meget for at oplyse om den nye ordning; der er kommet øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø på grund af arbejdspladsvurderingerne (APV), der gennemføres i øjeblikket; og så har der givetvis været en ophobning af private problemer, fordi det tidligere ikke var muligt at få hjælp hertil.

Mange er stressede

AC-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard havde faktisk forventet, at langt flere ville søge hjælp hos Prescriba.

»Det er mit indtryk, at rigtig mange af mine videnskabelige kolleger er ramt af stress. En stor andel svarede i arbejdspladsvurderingen, at de er så stressede, at det går ud over privatlivet, men de søger måske hjælp fra familie eller venner i stedet,« siger Leif Søndergaard.

Han tilføjer, at han gerne ser en mere detaljeret statistik over henvendelserne til Prescriba opdelt på ansættelsesgrupper, så man blandt andet kan se, hvor mange henvendelser der er fra henholdsvis de videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere.

»Det er en prekær situation at søge hjælp, men vi kan godt få en mere brugbar statistik uden at snage for meget,« siger Leif Søndergaard.

HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand mener ligeledes, at det er relevant at se, hvilke faggrupper der henvender sig med stress.

Ifølge Ralf Hemmingsen vil statistikken fremover også vise, hvordan henvendelserne fordeler sig på fakulteter, men ifølge Ingrid Skovsmose Jensen vejer hensynet til de ansattes anonymitet så tungt, at man ikke kan bringe mere detaljerede tal.

Hun tilføjer, at de for nyligt gennemførte arbejdspladsvurderinger er et godt redskab til at se på hvilke personalegrupper, der især oplever stress.

clba@adm.ku.dk

Faka om psykologisk rådgivning:

• Alle medarbejdere på Københavns Universitet kan kontakte Prescribas rådgivningscenter 24 timer i døgnet alle årets dage. Herfra bliver medarbejderen visiteret til psykolog, misbrugskonsulent, advokat eller revisor, afhængigt af problemets karakter.
• Alle henvendelser behandles fortroligt. Universitetet får ikke at vide, hvem der henvender sig
• Rådgivningen vil normalt blive givet i form af personlige samtaler, men vil også kunne gives telefonisk eller per e-mail.
• Der er mulighed for at få en psykolog ud på arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser.
• Når der sker alvorlige hændelser, kritisk sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, er medarbejderens samlever, ægtefælle og hjemmeboende børn også dækket af aftalen.
• Ring 7022 1266 eller mail til raadgivningen@prescriba.com.

Seneste