Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

42 mio. kroner til at forske i nye lægemidler mod autisme og skizofreni

Operativ terapi — Strømgaard Lab er sikret økonomisk til at arbejde videre med et nyt forskningsområde i de næste fem år. Det gælder om at finde ud af mere om, hvordan nogle særlige proteiner udvikler sig i vores celler i hjernen, og hvordan vi kan påvirke dem, så vi kan forblive raske.

Hvem er han?

Kristian Strømgaard, der blev professor ved Københavns Universitet i 2006, føler sig især draget af forskning, der indebærer en høj risiko. Det er forskning, der er kendetegnet ved, at det i sidste ende kan vise sig for vanskeligt at opnå gode resultater.

Det er altså alligevel en af årsagerne til, at Kristian Strømgaard har involveret sig i det relativt nye forskningsområde biomolekylære kondensater, hvor det handler om at forstå, hvordan proteiner organiserer sig inde i vores celler.

I 2009 blev de biomolekylære kondensater beskrevet videnskabeligt for første gang. Det er nogle proteiner, der kondenserer (samler sig) i cellerne, og de gør det igennem en proces, der har betydning for proteinernes funktioner og den måde, de udvikler sig på, og som derfor ender med at kunne påvirke vores helbred. Det er der nogle nye perspektiver i.

»Lægemidler virker også primært på proteiner, og derfor er der ikke langt til at tænke, at når vi ved noget om, hvordan proteiner kondenserer, kan vi også lave nye lægemidler. Nu skal vi i de næste tre til fem år arbejde med at lave medicin til sygdomme som autisme, skizofreni og intellektuelt handicap, der er forårsaget af mutationer i de proteiner, der kondenserer i vores celler,« siger Kristian Strømgaard.

Kristian Strømgaard og kolleger har tidligere udviklet stoffer, der kan påvirke et af de vigtigste proteiner, når det kommer til forskningen i biomolekylære kondensater: PSD-95. Det har han gjort sammen med sine medarbejderne hos Strømgaard Lab, han er leder af, på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved KU.

Hans og medarbejdernes håb er, at de allerede udviklede stoffer kan afbøde skadevirkningerne af blodpropper i hjernen, som man i dag ikke har nogen anden effektiv medicin til.

Hvorfor læser jeg om ham nu?

Kristian Strømgaard har inden for de sidste 12 måneder modtaget to større bevillinger på i alt 42 mio. kroner til at forske i biomolekylære kondensater. Bevillingerne har hver deres formål, men tilsammen skal de øge sandsynligheden for, at mennesker, der er syge, kan få ny medicin.

»Det var selvfølgelig helt fantastisk at få de mange midler fra de to fonde, og vi har en masse energi hos Strømgaard Lab til at løse opgaven. Om alt går vel, håber vi at kunne etablere nye lægemidler til behandling af en bred vifte af sygdomme i hjernen,« siger Kristian Strømgaard.

I december 2022 fik Kristian Strømgaard af Lundbeck Fonden en bevilling på 20 mio. kroner til at udføre grundforskning i biomolekylære kondensater. Bevillingen er særlig være rettet mod at gøre opdagelser, der kan være med til at udvikle ny medicin i forbindelse med neurologiske lidelser. https://lundbeckfonden.com/proteiners-dynamik-syge-hjernes-biologi

I 2023 fik han desuden en bevilling på tre mio. Euro (svarende til cirka 22 mio. danske kroner) fra Bioinnovation Institute til at kunne realisere potentialet i de grundvidenskabelige opdagelser, som Strømgaard Lab må gøre. https://bii.dk/news/neurophase/

Bioinnovation Institute er en erhvervsdrivende fond, der blev etableret af Novo Nordisk Fonden i 2017. Dens formål er at modne nye, videnskabelige opdagelser inden for lægemidler og bioteknologi, for at gøre dem klar til kommercialisering.

Det hænger godt sammen med, at Kristian Strømgaard har modtaget KU’s Innovationspris i 2021 og er bevidst om, det er vigtigt at gøre nye opdagelser klar til anvendelse – hvis de skal komme til gavn for både mennesker og samfund.

Hvor er det nu lige, jeg kender ham fra?

Kristian Strømgaard tror, de fleste har hørt om ham via hans forskning, hans undervisning på KU, eller fordi han har brugt meget tid på at arbejde med innovation og har mødt mange mennesker ad den vej. Han er desuden uddannet som farmaceut i 1996 og har en ph.d. i medicinalkemi fra 1999.

Han er i dag 53 år og har dyrket meget atletik. Han løbetræner og cykler stadigvæk, men ikke længere på konkurrenceplan. Desuden kan han lide at rejse i sin fritid.

Han har kone og to børn og er lige fra flyttet fra Roskilde til Carlsberg-byen – lidt tættere på sin arbejdsplads.

Skal jeg gøre noget?

Du kan selv læse dig lidt klogere på de biomolekylære kondensaters verden ved at følge linkene nedenfor.

Novo Nordisk Fonden har lavet en præsentation af formålet med at lave Bioinnovation Institute. https://novonordiskfonden.dk/nyheder/novo-nordisk-fonden-etablerer-bioinnovation-institute-som-en-erhvervsdrivende-fond-for-at-sikre-en-langsigtet-og-ambitioes-udvikling-inden-for-life-science-og-bioteknologi/

Mennesker, der over hele verden kæmper med sygdomme som følge af mutationer i proteinet PSD-95, kan være med i patientorganisationen Shine Syndrom Foundation, der er en global organisation, der arbejder for deres sag. https://shinesyndrome.org/wp/

Kristian Strømgaards Strømgaard Lab har også en hjemmeside, der går i detaljer for de biomedicinsk interesserede. https://drug.ku.dk/disciplines/peptides-and-proteins/stroemgaard-lab/

To forskere modtog i 2023 The Breakthrough Price in Life Sciences for deres indsats med at forske I de biomolekylære kondensater (For discovering a fundamental mechanism of cellular organization mediated by phase separation of proteins and RNA into membraneless liquid droplets). De to er Anthony A. Hyman https://breakthroughprize.org/Laureates/2/L3921 og Clifford P. Brangwynne https://breakthroughprize.org/Laureates/2/L3920

Seneste