Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

5.000 flere forskere siden 2007

ANSÆTTELSER – De netop offentliggjorte nøgletal fra Danske Universiteter viser, at antallet af forskere er steget fra 12.000 årsværk i 2007 til 17.000 i 2013.

Medierne har det seneste år været fyldt med fyringshistorier fra Aarhus Universitet, der måtte skille sig af med 300 medarbejdere i februar, og Aalborg universitet måtte også afskedige på grund af et underskud på 165 millioner kroner i 2013.

Men i virkeligheden er antallet af ansatte, særligt videnskabeligt medarbejdere (VIP’ere) steget voldsomt på landets universiteter de seneste år.

Det viser de seneste statistiske nøgletal som Danske Universiteter, de otte danske universiteters interesseorganisation, offentliggjorde den 24. juni.

DOKUMENTATION: Se tallene her

25 procent stigning

I 2013 var der en stigning i antallet af forskningsårsværk på over to procent i forhold til året før og med over 25 procent i løbet af de sidste fem år.

Antallet af VIP’ere (årsværk) på universiteterne steg fra 11.842 i 2007 til 17.060 i 2013.

På Københavns Universitet var der 3.481 forskerårsværk i 2007 og 4.823 i 2013.

Brug for forskerne

Stigningen glæder Ralf Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet og formand for Rektorkollegiet:

»Vi har brug for flere forskere for at kunne levere den forskning og de uddannelser, samfundet har brug for. Vi skal levere forskning af international kvalitet på mange forskellige områder, og det er glædeligt, at vores dygtige forskere har formået at tiltrække forskningsmidler, så vi har kunnet få flere folk i laboratorierne,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Formålet med nøgletallene er ifølge Danske Universiteter »at øge gennemsigtigheden i sektoren og skabe større forståelse for universiteternes institutioner og aktiviteter.«

De studiestatistiske nøgletal bliver offentliggjort i februar, mens de økonomiske nøgletal kommer i juni måned hvert år.

clba@adm.ku.dk

Seneste