Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

54 facts om livet som studerende

STATISTIK - Er du blevet optaget på Københavns Universitet? Så læs med her og forbered dig på, hvad du (formentlig) vil opleve i løbet af dine år som KU-studerende – lige fra klamydia til karakterræs.

Ved studiestart er du omgivet af flere unge og kvindelige studerende end tidligere, for:

Hver fjerde starter direkte på universitetet fra gymnasiet eller en anden adgangsgivende eksamen. I 2006 var det hver femte.

30 procent af dine medstuderende er yngre end 21 år. Det er 7 procent flere end i 2006.

Du vil opleve en overvægt af kvindelige studerende på alle fakulteter – på nær Det Naturvidenskabelige Fakultet, der som det eneste har 14 procent flere mænd end kvinder.

I løbet af din tid på Københavns Universitet vil du komme i bolig-bekneb, for:

Hver fjerde vil står på et tidpsunkt uden tag over hovedet i løbet af deres uddannelse.

Én ud af 10 studerende vil stadig bo hjemme under deres bachelor.

Størstedelen af din SU vil du bruge på boligudgifter: en bachelorstuderende bruger i gennemsnit 79 procent procent af SU’en på bolig, mens en kandidatstuderende bruger 102 procent af SU’en på boligudgifter.

Universitetet er hårdt arbejde (eller er det?!), for som indskrevet på KU, vil du:

Skulle bruge 40 timer om ugen på dit studie (1 ECTS-point svarer til 27,5 arbejdstimer).

… Men i virkeligheden vil du kun bruge 28 timer om ugen på dit studie – heraf 13 timer på undervisning og 15 timer på forberedelse.

… Til gengæld vil du bruge otte timer om ugen på erhvervsarbejde.

… Og cirka 3 timer ugentligt på sociale aktiviteter i forbindelse med studiet.

Arbejdsbyrden vil dog stige i eksamensperioderne – faktisk så meget, at:

Cirka to tredjedele af alle studerende oplever stresssymptomer som hjertebanken, ondt i maven, søvnbesvær, koncentrationsbesvær eller nedtrykthed.

Cirka tre fjerdedele af Det Juridiske Fakultets studerende oplever samme symptomer i forbindelse med eksamen.

2 procent af de studerende vil tage ’study drugs’, som for eksempel betablokkere eller ADHD-præparatet Ritalin, der virker præstationsfremmende.

SU-satsen for udeboende studerende er på 5.839 kroner om måneden (2014). Derfor er der heller ikke noget at sige til, at:

Kun hver fjerde studerende kan leve af SU’en som eneste indtægtskilde. For studerende mellem 25-29 år er det hver femte, der kan klare sig for den månedlige SU.

64 procent af har et job ved siden af studierne.

35 procent tager et SU-lån eller en anden form for lån.

28 procent får støtte fra deres forældre.

Du i gennemsnit har et rådighedsbeløb på 2.118 kroner om måneden.

… Og alligevel er det kun hver fjerde studerende, der føler sig fattig sammenlignet med resten af samfundet.

Som studerende i arbejde vil man:

Have en disponibel indkomst på cirka 88.000 kroner om året for bachelorstuderende og cirka 103.000 kroner om året for kandidatstuderende.

Få en gennemsnitlig timeløn på 151 kroner som bachelorstuderende og knap 169 kroner som kandidatstuderende.

Studerende fester flittigt. Faktisk så meget, at:

Danske studerende er europamestre i druk.

Næsten halvdelen af de kvindelige studerende drikker mere end de anbefalede syv genstande om ugen.

Cirka 36 procent af de mandlige studerende drikker mere end de anbefalede 14 genstande om ugen.

41,8 procent af studerende mellem 16-24 år drikker flere end 7-14 genstande om ugen. For studerende mellem 25-34 år er det 31,7 procent, der flere end 7-14 genstanden om ugen.

20 procent af de studerende mellem 16-24 år drikker flere end 14-21 genstande om ugen. Her er tallet 13,5 procent for studerende mellem 25-34 år.

Alligevel bruger studerende ikke deres penge på fester:

70 procent af de studerende bruger max 250 kroner, når de går i byen.

50 procent af de kvindelige studerende bruger max 150 kroner, når de går i byen,

Men det er dog kun 31 procent af de mandlige studerende, der holder sig under de 150 kroner per bytur.

Studiet er også et sted, hvor kærligheden blomstrer for:

11 procent af danskerne finder deres kærester på uddannelsesstedet. For de 18-29-årige er det 21 procent, der finder deres udkårne på uddannelsen.

Du har større sandsynlighed end tidligere for at blive gift, mens du studerer. På blot ét år er antallet af vielser steget 16 procent blandt unge mellem 20-25 år.

Derudover så har …

… medicinstuderende det livligste sexliv. I hvert fald ifølge en undersøgelse på Cambridge University i USA.

… du større sandsynlighed for at få klamydia på Københavns Universitet end hvis du fx læste ved Syddansk eller Aalborg Universitet. I 2012 var der 1.597 tilfælde af klamydia pr. 100.000 i København, mens der var 933 tilfælde af klamydia pr. 100.000 på Fyn og 840 tilfælde pr. 100.000 i Nordjylland.

… du pænt stor risiko for at få klamydia ved studiestart. Faktum er i hvert fald, at september er højsæson for kønssygdomme.

Nogle rammer ikke den rigtige uddannelse i første hug. Derfor vil:

17 procent droppe ud inden for første år af deres bachelor. På kandidatdelen vil det være 7 procent.

66 procent af de frafaldne (til gengæld) gå i gang med en ny uddannelse inden for første år.

19 procent af dem, der fuldfører enten en bachelor- eller en kandidatuddannelse have skiftet studie mindst én gang.

Få studerende gennemfører studiet på normeret tid. Faktisk:

Afslutter kun 36 procent deres bacheloruddannelse på normeret tid, mens det kun er 18 procent, der gennemfører deres kandidatuddannelse på normeret tid.

Vil det tage dig 6,1 år at komme ud med både en bachelor- og en kandidatuddannelse på cv’et.

Vil du være 24,5 år, når du fuldfører din bacheloruddannelse (medianalder).

Vil du være knap 28 år, når du fuldfører din kandidatuddannelse (medianalder).

Stopper du din uddannelse, vil din afsluttende karakter være lavere, end hvis du tog en kandidatoverbygning, for:

På Det Humanistiske Fakultet er gennemsnitskarakteren for bachelorprojekter 9,1, mens den er 9,2 for kandidatafhandlinger.

På Det Juridiske Fakultet er gennemsnitskarakteren for bachelorprojekter 8,2, mens den er 9,4 for kandidatafhandlinger.

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er gennemsnitskarakteren for bachelorprojekter 9,8, mens den er 10,2 for kandidatafhandlinger.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er gennemsnitskarakteren for bachelorprojekter 9,3, mens den er 9,6 for kandidatafhandlinger.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er gennemsnitskarakteren for bachelorprojekter 10,0, mens den er 10,4 for kandidatafhandlinger.

På Det Teologiske Fakultet er gennemsnitskarakteren for bachelorprojekter 8,1, mens den er 9,3 for kandidatafhandlinger.

Når de har slidt, slæbt og kæmpet sig gennem flere års studier, vil:

26 procent af de nyuddannede kandidater være ledige.

Blot 9 procent (til gengæld) være ledige 4–16 måneder efter at have afsluttet deres kandidatuddannelse.

Kun 1 procent af bachelorstuderende være ledige 4-16 måneder efter at have afsluttet deres uddannelse. Det skyldes blandt andet, at 89 procent er i gang med en kandidatuddannelse 4-16 måneder efter endt uddannelse.

Studerende fra en sundhedsvidenskabelig uddannelse have størst mulighed for beskæftigelse.

Studerende fra Teologi og Humaniora have mindst mulighed for beskæftigelse.

Startlønnen i deres første job være 33.000 kroner (eller det bør den være, spil ud med det).

Deres årsløn ende med at være gennemsnitligt 601.000 kroner. Til sammenligning er gennemsnitslønnen for en erhvervsuddannet 339.000 kroner om året (2011-tal).

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste