Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

5,5 millioner til forskning i tillid mellem socialarbejdere og socialt udsatte

Navne — Ann Merrit Rikke Nielsen har fået en stor bevilling fra Velux Fonden til at undersøge tillid i social interaktion. Hun arbejder på at kunne måle, om der er tillid til stede i en samtale med udsatte borgere - og hvordan socialarbejdere kan skabe den.

Hvem er hun?

Postdoc Ann Merrit Rikke Nielsen har haft en utraditionel vej ind i forskningsverdenen. Hun drev sin egen vinbutik, indtil hun fyldte 30. Derefter begyndte hun at studere på universitetet, og i dag, 18 år senere, bruger hun næsten al sin tid på at finde ny viden om tillid i sociale interaktioner.

Hun forsker i sproglige virkemidler, som socialpædagoger, socialrådgivere, fængselsbetjente og andre socialarbejdere har at arbejde med, når de møder udsatte borgere.

Fælles for socialarbejderne er, at sproget er deres vigtigste værktøj, men at det kun virker, når der er tillid mellem parterne i en samtale.

»Mangel på tillid er en kæmpe udfordring i fængslerne, i psykiatrien og på andre områder, hvor udsatte borgere har brug for støtte og hjælp, men ingen har forsket i, hvordan tillid ser ud i praksis – ord for ord og sætning for sætning,« siger Ann Merrit Rikke Nielsen, der arbejder på Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Hvorfor læser jeg om hende nu?

Velux Fondens humanvidenskabelige program har tildelt Ann Merrit Rikke Nielsen og hendes kollega, professor Mie Femø Nielsen, i alt 5,5 mio. kroner til at  forske mere i, hvornår og hvordan tillid skabes eller nedbrydes. Deres projekt hedder Tillid i resocialiserende samtaler (TIES).

»Jeg er lykkelig over at modtage så mange penge af Velux Fonden, for konkurrencen er hård, og man skal være både heldig og dygtig for at slippe gennem deres nåleøje,« siger Ann Merrit Rikke Nielsen.

Bevillingen gør det muligt for hende og Mie Femø Nielsen at kunne arbejde videre på at finde sproglige og andre indikatorer på tillid og mistillid, med særligt henblik på at kunne omsætte deres viden til pædagogiske værktøjer.

»Jeg håber jo, at vores redskaber vil hjælpe både nuværende og kommende socialarbejdere til at kunne bevare den gensidige tillid, når de taler med udsatte borgere. Det vil gøre det muligt for parterne at fortsætte deres samarbejde, også når en samtale er svær,« siger Ann Merrit Rikke Nielsen.

Socialarbejderne kan ifølge Ann Merrit Rikke Larsen lære at blive mere opmærksomme på, hvornår tilliden begynder at skride og har brug for at blive bygget op igen.

Hun vil gerne understrege, at hendes projekt har to vigtige samarbejdspartnere: Café Exit i Saxogade og Bofællesskabet Lioba på Frederiksberg.

»Det betyder meget for os, for vi går ud og møder sårbare mennesker hos dem. Vi laver videooptagelser af møderne imellem dem og Café Exits eller Liobas medarbejdere for at finde ud af, hvordan de kan opbygge tillid i konkrete situationer,« siger Ann Merrit Rikke Nielsen.

Hvor er det nu lige, jeg kender hende fra?

Ann Merrit Rikke Nielsen er 48 år, har en cand.mag. i dansk og historie.

»Jeg dyrker ikke ballet, spiller cello eller sådan noget. Mine fritidsinteresser er mit arbejde, og jeg har fx brugt min fritid til at skrive en række fagbøger, der ligger tæt op ad mit forskningsområde. Desuden opfatter jeg hele spørgsmålet om, hvordan sprog og samfund hænger sammen, som en hobby,« siger hun.

Man kan være stødt på Ann Merrit Rikke Nielsen, når hun har fungeret som ekstern lektor i strategisk og politisk kommunikation på Danmarks Journalisthøjskole, eller når hun har arrangeret kurser i politisk interessevaretagelse for erhvervslivet.

Skal jeg gøre noget?

Den bog, der bedst introducerer Ann Merrit Rikke Nielsen og Mie Femø Nielsens nyeste forskning, er fra forlaget Routlede og hedder Revisiting Trustworthiness in Social Interaction.

Hendes ph.d.-afhandling om interaktionel tillid og troværdighed er fra 2021.

Ann Merrit Rikke Nielsen bygger videre på konklusionerne fra ph.d.’en i en bog, der er under udgivelse og derfor endnu ikke har fået en titel. Den handler om, hvordan nye perspektiver på selvrapporterede data ved hjælp af metodiske tilgange kan blive mere dækkende i tillidsforskningen.

Desuden er hun medforfatter til bogen Kommunikation i internationale virksomheder 1-2.

Seneste