Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

56 millioner gået til konsulentydelser

INDKØBSPOLITIK – Københavns Universitet har fra 1. januar til 30. september 2010 betalt over 56 millioner kroner i honorarer til eksterne konsulenter. Bestyrelsen er uenig om, hvorvidt beløbet er for stort eller passende. Rigsrevisionen anbefaler en strategi på området.

Københavns Universitet (KU) hører til blandt de rigtig gode kunder hos landets mange konsulenter.

Således viser Rigsrevisionens tal, at KU´s udgifter til konsulentydelser beløber sig til 56 millioner kroner alene for perioden 1. januar til 30. september 2010.

Rigsrevisionen, der har sat fokus på konsulenthonorarer i forbindelse med årets kontrol af universiteternes økonomi, præsenterede tallene på det seneste bestyrelsesmøde på KU, og det skabte en del debat.

Penge kunne bruges bedre

Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant for det administrative personale og bestyrelsesmedlem, mente, at beløbet virker urimelig højt.

»Jeg satte to tykke streger under 56 millioner kroner, da jeg læste mødepapirerne. Det er rigtig mange penge, der formentligt kunne bruges bedre til universitetets kerneopgaver ude på institutterne,« sagde hun.

Niels Kærgård, professor i jordbrugspolitik på Det Biovidenskabelige Fakultet og bestyrelsesmedlem, gjorde herefter opmærksom på, at pris og kvalitet ikke altid hænger sammen, når man hyrer konsulenter til at stå for en opgave.

Rektor Ralf Hemmingsen sagde, at 56 millioner absolut er stort beløb, men at det ikke har chokeret ham. Han mener dog, at det relevant at holde øje med området fremover, så man sikrer, at man ikke benytter konsulenter til almindelige driftsopgaver.

Rigsrevisionen anbefaler strategi

Et andet medlem Hanne Foss Hansen, professor i offentlig forvaltning og organisation, spurgte direkte repræsentanterne fra Rigsrevisionen, om tallene skal tolkes sådan, at KU bruger for mange penge på området.

Lars Tang, kontorchef i Rigsrevisionen svarede, at han vurderede KU`s forbrug til at ligge på niveau med landets øvrige universiteter, når man korrigerer for KU´s større omsætning.

Rigsrevisionen anbefaler dog, at KU laver en strategi for køb af konsulentydelser, selv om det ikke er et direkte krav til universiteterne, som det er tilfældet for de statslige institutioner.

Politik på vej

Universitetet har allerede en indkøbspolitik, der dækker rammerne for udbud og aftaler, men man vil nu også udforme en strategi, som Rigsrevisionen anbefaler.

Den skal definere, hvornår det er hensigtsmæssige at betale konsulenter for at udføre en opgave ud fra økonomiske og kompetencemæssige kriterier.

Strategien skal formuleres i løbet af foråret og forsommeren 2011, så den kan behandles af ledelsen umiddelbart efter sommerferien, hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstillende.

clba@adm.ku.dk

Seneste