Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

66 stillinger nedlagt på Sund

FYRINGER - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har nu gjort status efter decembers store ’prikkerunde’. 19 endte med at blive afskediget.

Onsdag den 7. december var skæbnens dag for de teknisk-administrative ansatte (TAP´er) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund).

Det var nemlig dagen, hvor de ville få vished for, om de var blandt de uheldige, der skulle ’prikkes’, eller om de også har et arbejde i 2012.

Ledelsen på Sund har nu gjort status. Ifølge dekan Ulla Wewer endte i alt 66 stillinger med at blive nedlagt. De fleste ansatte gik dog enten frivilligt eller sagde ja til nedsat tid, og mange stillinger forsvinder også ved naturlig afgang.

Krav om millionbesparelse

Den forrige regerings genopretningsplan for økonomien, som den nye regering har bevaret i hvert fald dele af, er den væsentligste forklaring på, at Sund er nødt til at skære.

Planen pålægger Sund at reducere sine administrative udgifter med 14,8 millioner kroner i 2013 i forhold til niveauet i 2009.

Fakultet har samtidig haft vækst i forskningsmidlerne i perioden 2009-2011 og derfor har øget de administrative udgifter med 9,2 millioner, så det samlede sparekrav, lød ifølge Ulla Wewer på 24,0 millioner kroner.

Forsøgte at undgå fyringer

Sund har derfor indstillet 15 medarbejdere til afskedigelse. Derudover undlader man at genbesætte 19 ledige administrative stillinger og har indgået aftaler om frivillige fratrædelser med 13 medarbejdere. To er gået ned i tid.

Det giver en besparelse på 18 millioner kroner, men den resterende besparelse på seks millioner kroner forventes opnået gennem naturlig afgang i løbet af 2012 og 2013.

»Således bliver færrest mulig afskediget som følge af genopretningsplanen. Det betyder også, at vi i fakultetsledelsen opretholder det kvalificerede ansættelsesstop og vil føre skarpt tilsyn med de administrative udgifter i 2012 og 2013,« siger Ulla Wewer.

Retsmedicinsk hårdt ramt

Desuden skal der ske, hvad Ulla Wewer kalder lokale tilpasninger på Retsmedicinsk Institut og i Afdeling for Eksperimentel Medicin (dyrestalden).

12 af de 49 administrative stillinger der skal nedlægges på grund af genopretningsplanen er på Retsmedicinsk, men derudover skal otte ikke-administrative stillinger også væk for at prisen på en række retsmedicinske ydelser kan sænkes.

Læs også
Obduktioner for dyre – Retsmedicin fyrer

Dyreforsøg må ikke være dyre

Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM) har ansvar for Sund’s dyreforsøgsfaciliteter, skal nedlægge fem stillinger.

To stillinger var blevet ledige efter naturlig afgang, og yderligere tre medarbejdere har indgået en aftale om frivillig fratræden.

Ifølge Ulla Wewer er dyrestalden en vigtig forudsætning for en stor del af den sundheds- og naturvidenskabelige forskning på Sund, Rigshospitalet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet og Biotech Research & Innovation Centre (BRIC).

Det er derfor vigtigt løbende at effektivisere forsøgene og holde omkostningerne ned for at undgå prisstigninger, da afdelingen finansieres dels via forskernes brugerbetaling og dels gennem en betaling fra de deltagende institutioner.

Sund forventer også at nedlægge fem kliniske institutlederstillinger og oprette én ny.

clba@adm.ku.dk

Seneste