Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

7-trinsskalaen skal til eksamen

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal undersøge, om den nuværende karakterskala skal ændres.

Er det gået inflation i karaktergivningen på landets videregående uddannelser? Og er der plads til at anerkende den ekstraordinære indsats med den 7-trinsskala, som bruges i dag? Det er nogle af de emner, som skal undersøges af et udvalg, regeringen har sat i gang.

»Karakterer er et nyttigt redskab og bruges bredt i uddannelsessystemet. Derfor er det vigtigt, at de unge får en feedback, der rent faktisk afspejler deres præstation. Vi skal sikre, at skalaen fungerer efter hensigten, både for dem, der rejser ud i verden, og dem der uddanner sig i Danmark. Og ikke mindst for arbejdsgiverne. Derfor er der brug for en ny evaluering af skalaen,« siger undervisningsminister Merete Riisager i en pressemeddelelse.

Det er vigtigt, at de unge får en feedback, der rent faktisk afspejler deres præstation

Undervisningsminister Merete Riisager

Mangler karakter til det exceptionelle

Både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser bliver en del af Karakterkommissionens evaluering. Den skal blandt andet undersøge, om den nuværende karakterskala bruges ensartet i hele uddannelsessystemet og lever op til de mål, den blev indført for at opfylde – bl.a. at kunne omregnes nemmere til ECT.

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Søren Pind mangler der en karakter til den helt ekstraordinære indsats.

»Jeg synes, vi mangler en karakter til det helt exceptionelle. 12-tallet er fint, men den karakter dækker jo både over den fremragende præstation, og altså også det helt ekstraordinære. Samtidig skal vi se på, om systemet bruges ensartet. Evalueringen hjælper os med at få viden om behovet for en justering,« siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i pressemeddelelsen.

Seneste