Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

70 pct af taxametertilskud går til undervisning

ADMINISTRATION - Københavns Universitet afviser i en redegørelse til Folketingets Videnskabsudvalg, at kun 31 procent af tilskuddet til undervisning reelt bruges til formålet på Humaniora, som det fremgik af en artikel i Politiken i april i år.

En overdreven administration fik skylden for, at de studerende på humaniora bliver spist af med helt ned til fire undervisningstimer ugentligt, da debatten rullede i april i år.

De ansatte på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet (KU) havde således regnet sig frem til, at kun 14.900 kr. af statens taxametertilskud til uddannelse på 46.200 per studerende går direkte til undervisning og vejledning.

Resten opsluges, lød det, undervejs til aktiviteter på rektorniveau, udgifter til fakultetets drift, bygninger og administration og til yderligere administrationen på det enkelte institut og det enkelte fag. Taxameterløftet på de knap 5.000 kroner havde humanisterne ikke mærket noget til.

Afviser påstand

Allerede i april afviste universitetsdirektør på KU Jørgen Honoré, at regnestykket er korrekt.

»Vi sender 80 procent af taxameterbeløbet videre til de enkelte fakulteter. Den samme fordeling gælder de ekstra penge, politikerne har bevilget,« sagde han til Politiken.

Og nu afviser KU igen humaniora-regnestykket i et svar på et såkaldt paragraf 20-spørgsmål stillet af Enhedslistens Per Clausen til videnskabsministeren i Folketingets Videnskabsudvalg.

Løn sluger del

KU skriver, at universitetet ikke kan genkende oplysningerne fremført i Politiken den 12. april 2011.

KU skriver, at udgiften til fastansatte undervisere på Humaniora var 240 millioner kroner i 2010. Da praksis er, at undervisere bruger halvdelen af deres tid på undervisningsrelaterede aktiviteter var forbruget til undervisning altså 120 millioner kroner.

Dertil skal lægges 40 millioner kroner til timelærere og censur, så lønudgiften direkte til løn til underviserne var altså 160 millioner kroner svarende til 56 procent af uddannelsesindtægterne (taxameteret).

70 procent er det korrekte

Derudover skal taxameterindtægten også finansiere studieadministration samt en række funktioner, der relaterer sig direkte til undervisningen.

KU nævner som eksempler i sit svar optag, indskrivning, studieordning, akkreditering, holdsætning, skema, behandling af klager, dispensationer, meritoverførsler, studie- og karrierevejledning, teknologiunderstøttelse og internationalisering. Lønudgiften til disse er cirka 30 millioner kroner, og dertil skal medregnes driftsomkostninger på i størrelsesordenen 6 millioner kroner.

Det Humanistiske Fakultet kan således dokumentere, at der er udgifter direkte til studieområdet på lidt under 200 millioner kroner i 2010, hvor taxameterindtægten var på 286 millioner kroner. Næsten 70 procent gik altså til uddannelse.

Dertil kommer at taxametret også skal bidrage til støttefunktioner for uddannelserne som økonomi- og, personaleadministration, biblioteksdrift, IT med mere.

clba@adm.ku.dk

Seneste