Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

7616 kom ind på drømmeuddannelsen

OPTAG 2014 – Over 12.000 havde søgt Københavns Universitet som deres første prioritet, men kun 7.616 er blevet optaget.

Københavns Universitet havde gode nyheder til 7616 ansøgere, da de ved midnat kunne tjekke, om de var blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

Samlet er 111 færre dog blevet optaget i år i forhold til 2013. Det markerer et fald på 1,4 procent, og samtidig er adgangskvotienterne generelt steget på kvote 1.

28.228 havde søgt ind, hvoraf 12.054 havde KU som deres førsteprioritet, så også i år blev mange unge altså slemt skuffet.

Færre på Humaniora

Ifølge specialkonsulent Pernille Kindtler fra Uddannelsesservice er faldet størst på humaniora, der optager 86 færre studerende i år.

Hun forklarer i en pressemeddelelse, at faldet afspejler to ting: For det første har universitetet valgt at neddimensionere kapaciteten af studiepladser, og for det andet er søgningen til en række af de mindre humanistiske sprogfag faldet.

Fra 2010 til 2013 øgede KU til gengæld efter politisk ønske kapaciteten med i alt 741 studiepladser.

KU vil selv

Den lille tilbagegang lader heller ikke til at bekymre prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Hun ønsker på Twitter de nye velkommen, hæfter sig ved at 83 procent af de nye er førsteprioritetsansøgere, hvilket forpligter, og skriver så, at »Vi kan godt selv dimensionere.«

Det sidste må opfattes som et vink til politikerne om at blande sig uden om, hvor mange studerende KU skal optage – og indenfor hvilke fag.

Tidligere på året var der nemlig en ophedet debat om uddannelseskvaliteten på landets universiteter, og om hvorvidt universiteterne uddannede for mange og for dårlige kandidater på uddannelser, der ikke var tilpasset erhvervslivets behov.

Lykke Friis åbnede dengang op for fremover at optage færre nye studerende. Hun sagde blandt andet på et debatmøde den 15. januar:

»Hvor står der skrevet, at Danmark netop har hjernekapacitet til at uddanne 25 procent af en ungdomsårgang? Jeg mener, at tiden er moden til at diskutere internt på universitetet, om vi skal blive ved med at sætte optaget op. KU er i dag et masseuniversitet, men skal samtidig være for eliten. Det er en udfordring, at vi skal løfte alle og samtidig tilbyde mere til de allerbedste. Det er ikke noget man bare gør, men det er et grundvilkår, at vi skal gøre begge dele.«

KU vedtog som svar på kritikken en fempunktsplan for uddannelseskvalitet med: mere og bedre undervisning, højere studieintensitet, styrket talentarbejde, strategisk dimensionering af uddannelserne og skærpede adgangskrav.

Færre pladser i 2015

Ifølge Pernille Kindtler markerer faldet i optaget, at de politiske vinde nu er vendt efter mange års politisk fokus på, at uddannelsesinstitutionerne skulle optage flest mulige studerende.

Efter Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget fremlagde deres konklusioner, er der kommet større fokus på, hvilke uddannelser, der bør optages flere på, og at der ikke nødvendigvis skal optages flere på alle universitetsuddannelserne.

KU har derfor allerede i år at tage fat på arbejdet med at dimensionere kapaciteten på bacheloruddannelserne, fremgår det af pressemeddelelsen.

Planen er, at KU i tæt dialog med de andre universiteter skal sænke kapaciteten yderligere i 2015.

clba@adm.ku.dk

Seneste