Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

82 er indstillet til afskedigelse

STATUS - Rektor Ralf Hemmingsen orienterede tirsdag bestyrelsen om hvor mange medarbejdere, der skal forlade Københavns Universitet

Ledelsen på Københavns Universitet (KU) har efterhånden så meget overblik over konsekvenserne af besparelserne på 60 til 70 millioner kroner på budget 2010, at rektor Ralf Hemmingsen tirsdag kunne orientere bestyrelsen om status.

82 medarbejdere er blevet indstillet til afskedigelse, og 35 har valgt at takke ja tak til muligheden for at gå frivilligt.

Det blev ellers meldt ud før jul sidste år, at lønudgifterne skulle reduceres svarende til cirka 130 stillinger, men nu hvor stormen han lagt sig ser det altså ud til, at 117 medarbejdere må forlade KU enten tvungent eller frivilligt.

Nogen må blive ramt

Da Ralf Hemmingsen afviste, at afskedigelserne vil få de vidtrækkende konsekvenser for undervisningen, som det har været fremme i medierne de seneste dage, ville bestyrelsesmedlem og HK-fællestilldsrepræsentant Ingrid Kryhlmand have oplyst, hvem der så bliver ramt.

»Der må jo logisk set være opgaver, der ikke længere skal løses,« sagde hun.

Rektor svarede, at det er ledelsens opgave at tilpasse arbejdsmængden til den stab der er til rådighed. Det betyder i Fællesadministrationen, at serviceopgaver ikke længere vil blive udført, men man forsøger at gå uden om opgaver, der griber ind i kerneområderne, og det gør man også på de berørte fakulteter.

Uenige om tillidsvalgte

Ralf Hemmingsen oplyste, at færre tillidsrepræsentanter bliver berørt af besparelserne end det tidligere har været fremme i Universitetsavisen.

LÆS: Tillidsrepræsentanter blandt de afskedigede

AC-fællestillidsrepræsentant og lektor på Biologisk Institut Leif Søndergaard udtalte i artiklen, at han har kendskab til, at mindst fem tillidsvalgte videnskabeligt ansatte (vip) har fået en fyreseddel. Der blev også afskediget tillidsvalgte sidste år, så KU har fyret mindst ti tillidsvalgte på to år, ifølge Søndergaard.

Niels Balslev Wendelboe, vicedirektør for HR og organisationsudvikling, udtalte dengang at tre til fem tillidsvalgte ville blive berørt, og at det ikke helt kan undgås at tillidsvalgte kan miste deres stilling.

LÆS: Ledelsen: Vi går ikke efter tillidsfolk

Kun én sag

Ifølge rektor viser en gennemgang af sagerne, at der er tre sager, hvoraf de to fortsat er under behandling.

Den ene drejer sig om en tidligere arbejdsmiljørepræsentant, der stoppede i funktionen i september sidste år, men som fortsat er omfattet af tillidsmandsbeskyttelsen et år frem.

Den anden sag drejer sig lektor, der samtidig er suppleant i et lokalt samarbejdsudvalg og skal afskediges fordi hans fagområde bliver nedlagt. Her sonderer man i øjeblikket mulighederne for genplacering.

»Der er reelt kun en problematisk sag, hvor der er diskussion mellem vedkommendes fagforening og os som arbejdsgiver, men sagen vil naturligvis følge spillereglerne,« sagde Ralf Hemmingsen.

Urimelig langt varsel eller en hjælpsom gestus?

Bestyrelsesmedlem Hanne Foss Hansen, professor i offentlig forvaltning og organisation ved Institut for Statskundskab, ville herefter have svar på, hvor udbredt det er at varsle ansatte om, at de sandsynligvis må afskediges i løbet af de kommende to år, som professor Berthe M. Willumsen berettede i Universitetsavisen.

LÆS: Kritisk biologiprofessor prikket

»Jeg synes ærlig talt, at det er en ubehagelig fremgangsmåde, da det lægger et urimeligt pres på den ansatte,« sagde Hanne Foss Hansen.

Ralf Hemmingsen svarede, at det kun er sket på Biologisk Institut, og det drejer sig om ti medarbejdere, der er blevet varslet på denne måde.

»De er jo ikke blevet fyret, men varslet om, hvordan prognoserne ser ud, så de er bekendt med situation og i fred og ro har mulighed for at overveje at finde noget andet eller være med til at finde fondsmidler,« sagde rektor.

clba@adm.ku.dk

Seneste