Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent brev: Studiefremdriftsreformen spænder ben for god studievejledning

KONSEKVENS - Den 1. juli 2014 træder Studiefremdriftsreformen i kraft, men den har allerede store konsekvenser for kvaliteten af den vejledning, vi kan tilbyde de studerende, skriver studievejlederne i dette åbne brev.

Vi har tillid til, at Københavns Universitet og de enkelte institutter vil gøre deres bedste for at gøre implementeringen af fremdriftsreformen så smertefri som muligt. Formålet med dette brev er derfor ikke at rette kritikken mod vores arbejdsgivere, men derimod at gøre opmærksom på, at vores opgave som studievejledere er vanskelig at varetage under de nuværende omstændigheder. Derfor har vi også følt os nødsaget til at kontakte vores fagforening, SUL.

Som studievejledere er vi ansat til at vejlede studerende i studiemæssige forhold. Hver dag har vi kontakt til studerende enten personligt, per mail eller telefon. Det er vores opgave at hjælpe studerende med at planlægge deres uddannelse, så det hele går op i en højere enhed, og den enkelte studerende kommer bedst muligt gennem studiet inden for de gældende rammer.

Dette arbejde kan vi på nuværende tidspunkt ikke varetage, da vi ikke kender de fremtidigt gældende rammer. Årsagen er den hastige og fortsat usikre implementering af regeringens fremdriftsreform. For tiden kan vi umuligt lægge studieplaner for studerende, selvom netop studieplanlægning udgør en stor del af vores arbejde. Vi aner simpelthen ikke, hvordan de nye regler kommer til at fungere i praksis og kender derfor ikke de studerendes rammer fra sommeren 2014. Det betyder, at vi allerede nu, hvor studerende kontakter os i forbindelse med undervisningstilmeldingen for foråret 2014, må være dem svar skyldig i forhold til, hvilke fag det bedst kan betale sig for dem at tage, hvis de vil stå godt, når de nye regler træder i kraft.

Ikke nok med at vi ikke kan lægge fremtidige studieplaner, så har den hastige implementering af reformen også store konsekvenser for den vejledning, vi allerede har udført. Mange af de studieplaner, vi har lagt med de studerende, vil blive ugyldige under de nye regler. Ud over at vi har spildt en masse timer, har vi også vejledt studerende uhensigtsmæssigt, fordi implementeringen af reformen har skulle foregå så hurtigt, at vi ikke har kunnet få noget konkret at vide – og dette er stadig tilfældet.

Vi frygter konsekvenserne for det store antal studerende, der i god tro har opsøgt studievejledningen for at planlægge deres studier, og som nu vil have en ugyldig studieplan udformet så sent som i torsdags hængende på køleskabet. For nogle studerende vil det være muligt at lægge studieplanen om. Andre studerende vil opleve, at deres kommende studieliv efter Studiefremdriftsreformen vil blive mere kompliceret, fordi de har lagt en studieplan i samarbejde med os.

Den uhensigtsmæssige vejledning stopper dog ikke her – på nuværende tidspunkt må vi besvare mange mails med: ”Det ved vi desværre ikke endnu”. Der er ikke meget vejledning i et sådant svar. Vi synes, at dette er urimelige arbejdsforhold og oplever, at vores funktion som en formidlende instans mellem universitet og studerende bliver vanskeliggjort.

Vi har ovenfor skitseret nogle af de problematikker, der er forbundet med den hastige implementering af Studiefremdriftsreformen. Med tanke på dette finder vi, at det som minimum vil være hensigtsmæssigt med en udsættelse af implementeringen eller en overgangsordning for studerende indskrevet før 1. juli 2014. Dette er i tråd med KU’s høringssvar fra 1. november 2013.

Vi vil så gerne udføre de opgaver, vi er ansat til, og det må være i alle parters interesse, at studievejledningerne arbejder inden for rammer, som sætter dem i stand til at praktisere en kyndig vejledning. Lige nu kan vi umuligt hjælpe de studerende til at lægge nye studieplaner, fordi rammerne ikke er givne, og vi er her lige så spørgende som vores vejledningssøgende. Herudover har den hastige reformimplementering i mange tilfælde gjort, at en ellers regelret vejledning fra vores side aktuelt er omgjort til vildledning. Disse konsekvenser kan ikke være i nogens interesse – heller ikke regeringens.

Seneste