Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent brev til Ralf Hemmingsen fra øvelseslærerne på Sociologi

KONFLIKT - Ledelsen på Sociologi vil ikke mødes med studenterlærernes repræsentanter, som nu beder rektor Ralf Hemmingsen om at gribe ind i sagen.

Kære Ralf Hemmingsen

Vi, øvelseslærere på Sociologisk Institut, har valgt at skrive dette brev for at pege på et alvorligt ledelsesmæssigt problem på Københavns Universitet.

Ledelsen på vores Institut ønsker ikke at anerkende de studenteransattes ret til at organisere sig som medarbejdergruppe. I snart to måneder har øvelseslærernes faglige repræsentanter forgæves forsøgt at mødes med ledelsen for at få svar på uafklarede spørgsmål og drøfte forringelser, som medarbejderne oplever bliver gennemført dette semester.

De mange møde-invitationer er dog alle blevet afvist, selv da vores fagforening SUL opfordrede hertil. Man har fra ledelsens side slet ikke ønsket en dialog med de faglige repræsentanter. Beskeden har lydt, at den enkelte ansatte selv kunne rette henvendelse, hvis han eller hun havde ubesvarede spørgsmål.

Her står vi altså, i 2013 på et dansk universitet, hvor ledelsen stik imod hvad der er aftalt, nægter at anerkende studenterundervisernes faglige repræsentanter og deres ret til at tale på medarbejdernes vegne.

Protokollatet om talspersoner fra overenskomsten er ellers ikke til at misforstå:

”Talspersonen fungerer i øvrigt som talspersonen for de medarbejdere, talspersonen er valgt iblandt, og kan som sådan over for institutionens ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål”.

Når ledelsen vedvarende ikke anerkender denne rettighed er der tale om et arbejdsretligt spørgsmål. Det er et alvorligt problem, som du, Ralf, som øverst ansvarlig på arbejdspladsen må handle på.

Som faglige repræsentanter er vi forpligtede til at arbejde for at frembringe og vedligeholde rolige arbejdsforhold. Et arbejde som lige nu umuliggøres af, at den danske arbejdsmarkedsmodel, der hviler på lokale forhandlinger og dialog, øjensynligt ikke praktiseres på Sociologisk Institut.

Kan det være rigtigt, at der på en arbejdsplads som Københavns Universitet – endda på et samfundsvidenskabeligt institut – er en ledelsesmæssig opfattelse af, at lønmodtagernes ret til at organisere sig, og til at forhandle gennem faglige repræsentanter, ikke skal gælde?

LÆS: Institutledelsens svar til øvelseslærerne.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste