Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent brev til rektor

DEBAT - Seniorforsker Niels Boje Groth stiller spørgsmål om samarbejde på tværs af institutter efter afskedigelse af professor.

Kære rektor,

Du har tidligere på KUs intranet været så venlig at svare på min kommentar til din orientering om afskedigelserne på KU. Jeg udtrykte bekymring for, at behandlingen af høringssvarerne fra de afskedigede ville bestå af fastholdelse og legitimeringer af afskedigelserne mere end af vurderinger af de varslede afskedigelser i lyset af de indkomne høringssvar. Du var lydhør i dit svar, og tak for det!

Nu er de endelige beslutninger om afskedigelser truffet, og det er tid at spørge, hvor mange varsler om afskedigelser du har trukket tilbage på grund af høringssvarene?

Det var særligt een sag, som fik mig til at skrive til dig, den varslede afskedigelse af professoren i Europæisk Etnologi. Jeg har nu set dit endelige afskedigelsesbrev. Heraf fremgår, at dekanen har planer for fagets fremtid, som professoren anses for at være den mindst egnede blandt de ansatte på instituttet til at føre ud i livet.

…det er tid at spørge, hvor mange varsler om afskedigelser du har trukket tilbage på grund af høringssvarerne?

Jeg bede dig redegøre for disse planer, af to grunde:

For det første er planerne i sig selv opsigtsvækkende og bør være kendt samtidigt med beslutning om afskedigelsen. Man bør kende planerne, alene fordi deres relation til besparelserne ikke er oplyst.

For det andet forårsager oplysning om disse planer usikkerhed om grundlaget for tværinstitutionelt samarbejde med Europæisk Etnologi her på KU. Dette spørgsmål kan være aktuelt for mange institutter. For mit institut er spørgsmålet blevet aktuelt, fordi vi den 1. april afholder en temadag om Arktis, hvor et sådant samarbejde kunne vise sig relevant. Eet af emner på temadagen er by- og landsplanlægning i Grønland.

Dette spørgsmål kan være aktuelt for mange institutter.

Et af de kardinale spørgsmål drejer sig om fordeling af bosætning i byer og bygder – og i en nær fremtid måske også bosætning i tilknytning til minedrift. Det er en form for bosætning, som kan blive præget af gæstearbejdere fra udefra, men som Grønlænderne måske har forudsætninger for selv at deltage i ved neokulturation af livsformer, som har vundet indpas med trawlfiskeriet. Dette spørgsmål drøftede vi med Europæisk Etnologi i 2012 under et kursus om landsplanlægning i Grønland, oprettet i samarbejde med Selvstyret.

På grund af den fornyede interesse for Arktisk forskning på IGN, vil jeg gerne vide, om sådanne spørgsmål, der har rod i studier af livsformer og særligt i deres neokulturation under nye vilkår, efter de nye planer for instituttets fremtid ikke længere kan studeres i samarbejde med Europæisk Etnologi?

Jeg vil derfor bede dig redegøre for de aktuelle planer for fremtiden på Europæisk Etnologi.

Med venlig hilsen

Niels Boje Groth
Seniorforsker
Landskabsarkitektur og planlægning, IGN

Læs mere:

Etnologis fremtid

Seneste