Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent brev til Studenterrådet: Lad os droppe ideologien og samles om studenterpolitikken

DEBAT – Når Studenterrådet erklærer deres betingelsesløse kærlighed til den eksisterende SU-model, så taler de ikke for alle studerende, men på vegne af en bestemt gruppe og dennes ideologiske overbevisninger. Og det underminerer Studenterrådets eget ideal om at være uafhængige. Derfor bør de kun beskæftige sig med KU’s interne organisering og prioritering af midler.

Vi værdsætter det store arbejde, Studenterrådet lægger i at forbedre vilkårene for studerende internt på KU, og de gode resultater, der er blevet skabt på dette område. Kampen for studenterpolitiske mærkesager som blandt andet retssikkerhed, mere kvalitet i undervisningen og studenterrepræsentation i ansættelsesudvalg har været en succes. Det fortjener Studenterrådet stor ros for.

Men vi er skuffede over, at Studenterrådet er gået ’all in’ i SU-debatten og har erklæret sin betingelsesløse kærlighed til systemet i dets nuværende form på vegne af alle studerende.

I en klumme på Universitetsavisens debatsektion den 15. februar begrunder Studenterrådet deres politiske kamp imod ændringer i SU-systemet med, at den er vigtig for de studerende og i de studerendes egen interesse. Dette argument bygger på en yderst tvivlsom præmis, om at studerende er en homogen gruppe, der deler et fælles sæt af objektive politiske interesser.

Læs klummen her: We

Studenterrådet bør rumme alle

Det, der er vigtigt for studerendes vilkår i bred forstand, er alt lige fra SU, marginalskat og pensionssystem til den samlede erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Det er grundlæggende spørgsmål om, hvordan vores samfundsmodel skal indrettes. Der findes derfor hverken entydige eller ideologisk neutrale svar på, hvordan studerendes vilkår og interesser generelt varetages.

Resultatet af Studenterrådets adfærd i SU-debatten er, at organisationen repræsenterer en bestemt gruppe af de studerende og deres ideologiske overbevisninger.

Studenterrådet bør i stedet bygge på et ideal om at rumme alle studerende, uanset hvor krydset sættes. Studenterrådet bør således være et forum for studenterpolitik. Et forum, der både kan rumme studerende, der knuselsker det nuværende SU-system betingelsesløst, og de, der kaster kærligheden over andre ideologiske projekter.

At opnå denne rummelighed er udelukkende muligt, såfremt studenterpolitik forstås som det, der vedrører KU’s interne organisering og prioritering af midler. Derved adskilles Studenterrådets virke fra ideologisk partipolitik.

Illegitimt

Studenterrådet skriver i klummen, at magt er noget, man tager, hvilket de kan have ret i. Men – kan man tilføje – man bør afholde sig fra at misbruge den. I modsat fald bliver magten illegitim.

Når Studenterrådet spænder samtlige studerende for en bestemt politisk vogn i fællesskabets navn, er det uden tvivl et særdeles effektivt politisk kampmiddel. Det er dog også dybt urimeligt at bruge.

Idealet om inklusion er også hensigtsmæssigt, fordi vi herved er i stand til at prioritere vores ressourcer på at diskutere, hvordan vi kan forbedre forholdene på KU. Studenterrådet skal ikke reduceres til en politisk slagmark, hvor vi fra egen skyttegrav bruger al krudtet på at fremme en ideologisk dagsorden – som forsvaret af den eksisterende SU-ordning.

Ønsker man at påvirke de generelle rammer i vores samfundsmodel, som KU’s studerende opererer under, må man tage denne politiske kamp, hvor den hører hjemme; i de politiske partier, organisationer og tænketanke.

Vi håber, at kritikken bliver taget konstruktivt op og ser frem til at få en god debat om Studenterrådets fremtidige rolle på næste generalforsamling.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste