Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Bortvist for at give alle sine studerende 12

Karakterer — Afskediget underviser siger, at de studerende havde brug for at fokusere på at lære og fordybe sig i stedet for at gå så meget op i tal. Ledelsen på Aalborg Universitet var ikke enig og bortviste ham.

Karakterskalaen er opbygget, så 10 procent af alle studerende – typisk – får 12, hver fjerde får 10, og så videre. I teorien er det dog muligt, at et helt hold af studerende alle opfylder fagets mål i en grad, så de fortjener topkarakteren 12.

Samtlige Erick Gonzalo Palomares Rodriguez’ 18 studerende i faget Transkulturelle Processer fik 12 ved deres eksamen dette forår.

Og for denne – med ledelsens udtryk ‘irregulære’ – karaktergivning blev Rodriguez 24. maj fyret – teknisk set bortvist – fra sit job som adjunkt ved Aalborg Universitet.

20. maj modtog han en mail fra dekanen, der blandt andet lød:

»Jeg anser din bedømmelse og karakterafgivningsprocedure ved denne eksamen for at være en bevidst tilsidesættelse af dine pligter som adjunkt ved Aalborg Universitet,« og videre:

»Ledelsen finder, at det ikke er tilfældigt, at du gav samtlige studerende samme karakter, men at det derimod var en bevidst handling fra din side, hvilket betyder, at du ikke gav hver eksamensopgave en individuel bedømmelse. Min beslutning er desuden baseret på det forhold, at ledelsen tidligere er gjort opmærksom på, at du har sagt, at du ville give samtlige studerende karakteren 12.«

Underviser: Alle tænker kun på tal

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez siger selv, at han nogen tid inden eksamen sagde til de studerende, at de ville få 12.

Han siger, at han kender de studerende godt efter at have undervist dem i løbet af de seneste to år, og at de er dygtige. Men det er blevet klart for ham, siger han, at de i alt for høj grad tænker på at opnå topkarakteren 12, og at de ikke har ro til at fokusere på det væsentlige, nemlig at lære og fordybe sig.

Jeg sagde til de studerende: Lad være at bekymre jer om karakteren. I får 12. I er her for at lære …

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez

»De studerende bekymrer sig om deres karakterer, præcis ligesom universitetets ledelse kun tænker på kroner og ører,« siger han. »De fleste af mine kollegaer er meget bekymrede for alle de point, de har brug for fra deres publikationer.«

»Jeg sagde til de studerende:Lad være at bekymre jer om karakteren. I får 12. I er her for at lære, og I bliver betalt for det med offentlige midler Jeg vil have, at I tænker på at lære. Hold op med at tænke på tal. Lad os have to timer en gang om ugen, hvor vi tænker og lærer.«

Men selv om Erick Gonzalo Palomares Rodriguez siger, at han stillede de studerende i udsigt, at de ville få topkarakter uanset hvad, holder han fast i, at de fortjente at få 12.

Det fremgår også af en mail, han sendte til dekan Henrik Halkier om formiddagen den 21. maj, som svar på at være blevet indkaldt til møde:

»Jeg har ikke læst nogetsteds, at jeg som underviser ikke skulle kunne give 12 til studerende, der fortjener det. Og på dette hold fortjente de det alle. Jeg vil nødig tro, at du blot ikke tror på, at vores AAU-studerende er kvikke nok til alle at få et 12-tal,« skriver han blandt andet.

Allerede afskediget i sparerunde

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez tog ikke til mødet, som dekanen indkaldte til, og umiddelbart efter blev han fyret. Den 28. maj fik han et formelt afskedigelsesbrev i sin e-boks.

Sagen er dog, at Rodriguez på linje med omkring 100 andre ansatte ved Aalborg Universitet allerede i februar måned blev afskediget i en større sparerunde. Han siger, at en del af de fyrede forskere fra Aalborg Universitet blev tilbudt at fortsætte som løstansatte undervisere, men at han selv takkede nej til muligheden, som han anser for at være en prekarisering af vilkårene for universitetets underviserstab.

Rodriguez’ opsigelsesperiode ville altså under alle omstændigheder være udløbet ved udgangen af maj måned. Nu blev ansættelsesforholdet afsluttet brat en uge tidligere.

Rodriguez siger dog, at han uanset udsigten til snart at skulle forlade Aalborg Universitet, ville have givet sine studerende karakteren 12.

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez siger, at de studerende ikke er blevet vist det mindste hensyn fra universitetets side, fordi ledelsen fyrede deres undervisere umiddelbart inden studiestart. I det hele taget har universitetet generelt ikke haft øje for de studerendes tarv:

»Mange af mine kollegaer er ligeglade med at undervise. De ville gerne slippe for det, hvis de kunne. Hvordan er det muligt? Jeg går op i, at de studerende lærer. Og det er i offentlighedens interesse, at de lærer,« siger han.

Han kalder massefyringen af undervisere på Aalborg Universitet for en ‘national skandale’ og siger, at universitetet burde have sparet på konferencerejser til Kina og lignende i stedet for at skære ned på underviserstaben.

Dekan var forberedt på høje karakterer

»At alle studerende får 12 er et højest usandsynligt udfald,« siger dekan Henrik Halkier. »Vi kan se i alle andre discipliner, at karaktererne fordeler sig.«

Dekanen siger, at fakultetet tidligere på året fik et praj om uregelmæssigheder i bedømmelserne på Transkulturelle Processer, og at ledelsen derfor reagerede hurtigt, da de mange 12-taller indløb fra faget.

Det er uantageligt at bringe Aalborg Universitet i en situation, hvor vi ikke gør det, vi skal, nemlig at give en saglig bedømmelse til hver enkelt studerende.

Henrik Halkier

»Allerede i marts skulle han [Rodriguez] angiveligt have antydet, at der kunne være udsigt til rigtig gode karakterer. Det gav anledning til stor undren blandt de studerende, og nogle af dem gik til ledelsen. Men det endte med, at der ikke kom nogen formel klage,« siger Henrik Halkier.

Henrik Halkier siger, at hvis ledelsen dengang havde fået vished for, at en underviser lovede sine studerende en bestemt karakter, var vedkommende blevet bortvist på stedet.

»Det er uantageligt at bringe Aalborg Universitet i en situation, hvor vi ikke gør det, vi skal, nemlig at give en saglig bedømmelse til hver enkelt studerende.«

Dekanen siger, at hvis der havde været en god forklaring på Erick Gonzalo Palomares Rodriguez’ karaktergivning, så ville den være kommet frem på det møde, som Rodriguez per mail meddelte, at han ikke kunne deltage i.

Ideologisk pointe

Henrik Halkier siger, at han ikke accepterer, at karaktergivningen på Transkulturelle Processer skulle være en form for ideologisk modstand mod tallenes magt over det moderne universitet.

»Det kan jeg kun tage skarp afstand fra, fordi det ikke passer med, hvordan vi driver universitet. Man kan mene, at tingene burde være anderledes, men så skal man måske overveje, om universitetet er det rette sted for en at være,« siger Henrik Halkier.

»Det er ikke okay at tage de studerende som gidsler,« siger han.

I en sms sendt efter interviewet med Uniavisen skriver Erick Gonzalo Palomares Rodriguez, at han anerkender, at ledelsen på Aalborg Universitet har ret til at fyre ham efter reglerne, men at universitetet bør respektere de karakterer, han gav sine studerende, »om ikke for deres ‘viden og færdigheder’, så i det mindste som en undskyldning for ikke at have tænkt på dem overhovedet.«

»Særligt,« tilføjer han, »for at fyre 100 undervisere en uge før kursusstart, for at lukke instituttet og for end ikke at kommunikere noget herom til dem.«

»De fortjener respekt og opmærksomhed. De fortjener en undskyldning. Og selvfølgelig fortjener de at få 12,« skriver Erick Gonzalo Palomares Rodriguez i sms’en.

Ny bedømmelse

Men de mange 12-taller får ikke lov at stå ved magt.

De studerende fra Transkulturelle Processer får nu lov at vælge, om de vil have en ny bedømmelse af deres indleverede eksamensopgave, eller om de vil skrive en ny, siger dekan Henrik Halkier.

»Eksamenen er blevet annulleret af universitetet. Det gode er, at den opgave, de studerende blev stillet, er ok (et essay om, hvordan man kunne forestille sig et utopia i Aalborg, red.). Derfor gennemfører vi en ombedømmelse ved en anden bedømmer. Men i lyset af, at der på holdet måske har været en forståelse af, at bedømmelsen ved eksamen ville være mild, har de studerende fået tilbud om at indlevere en ny opgave, hvis de vil.«

Rettelse 29/5: Artiklens oprindelige overskrift lød: »Fyret for at give alle sine studerende 12«. Uniavisen har efter ønske fra Aalborg Universitets administration skiftet ordet ‘fyret’ ud med ‘bortvist’, som er den kraftigste sanktion, en arbejdsgiver kan gøre brug af over for en medarbejder.

Seneste