Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Administration kulegraves

I november er der blevet igangsat en analyse af administrationen på Københavns Universitet med bistand af konsulenter udefra. Analysen skal munde ud i en samlet plan for den administrative organisation og arbejdsdeling fra Fællesadministrationen og helt ned på institutniveau.

Projektet vil blive drøftet af medarbejderrepræsentanterne der løbende bliver orienteret om projektets arbejde. Analysen skal bruges til at give den nye ledelse et beslutningsgrundlag så den – når dekanerne er ansat – kan tage stilling til den fremtidige organisation. (Se KUmmentar s. 14)

Seneste