Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Administrativt ansatte frygter tidstyranni

Økonomi- og personalemedarbejderne på Sund og Samf fik to dage til at registrere hvor lang tid de bruger på over 100 forskellige arbejdsopgaver som led i effektiviseringsprojekt

Postbuddene og social- og sundhedshjælperne gør det allerede. Registrerer hvad de bruger deres tid på ved hjælp af stregkoder. Nu frygter økonomi- og personalemedarbejderne på Københavns Universitet (KU) at det er deres tur til at blive underlagt et lignende tidstyranni på deres arbejdsplads. En ny effektiviseringsplan betyder at KU skal skære 120 millioner kroner af udgifterne til administration og drift i 2010.

I jagten på millionbesparelserne har alle der arbejder med økonomi og personale på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) og en del af medarbejderne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf) skullet udfylde et skema hvor de vurderer hvor lang tid de bruger per dag, uge, måned, kvartal og år på cirka 100 forskellige arbejdsopgaver.

Blandt andet har man skullet svare på hvor lang tid man bruger på diverse opgørelser til fælles administrationen, på at afregne diæter, på bilagsbehandling, på saldokontrol og meget, meget mere. Skemaet skulle afleveres to dage senere.

Frustrerede ansatte

Ifølge Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK´erne, er mange ansatte rasende over effektiviseringsplanen og kan ikke forstå at de skal bruge tid på at udfylde tidsregistreringsskemaer når de allerede har travlt nok i forvejen.

»Folk knokler virkelig i forsøget på at følge med, og så kommer det her oveni. De spørger hvordan vi kan spare når vi ikke engang er folk nok i dag,« siger hun.

Samarbejdsudvalget på Sund (FSU) blev informeret om effektiviseringsplanen den 27. marts hvor medarbejderrepræsentanterne blandt andet fik at vide at fakultetet sammen med Samf var blevet udvalgt som cases, og at medarbejderne derfor skulle registrere deres tidsforbrug.

Det blev også oplyst at PA Consulting skulle interviewe udvalgte institutledere og institutadministratorer. De berørte medarbejdere blev informeret tirsdag den 1. april og skemaerne skulle senest være udfyldt og afleveret fredag den 4. april. Ingrid Kryhlmand undrer sig over at FSU ikke blev informeret om tidsregistreringen på mødet i februar, men fik at vide at det hele var blevet besluttet meget hurtigt.

Hun frygter at de ansatte vil opfatte effektiviseringsprojektet som en hetz og opfordrede på mødet ledelsen til at melde meget klart ud at de ansatte gør deres arbejde ordentligt med de midler de har til rådighed.

Stol på os

Tidsregistreringen får Pernille Frejby Hansen, økonomimedarbejder på Institut for Folkesundhedsvidenskab, til at føle sig mistænkeliggjort. »Det er ligesom ledelsen ikke stoler på at vi er ansvarlige og selv kan styre vores arbejdstid. I stedet for at tjekke os, burde den give os tid og ressourcer til at gøre vores arbejde ordentligt,« siger hun og tilføjer at hun hverken forstår hastværket eller fremgangsmåden i forbindelse med effektiviseringsplanen.

»Det er umuligt at udfylde skemaerne med så kort varsel hvis det skal gøres seriøst og give et retvisende billede. Det er fint nok med en undersøgelse hvis det kan dokumentere at vi ikke kan nå vores arbejde, men jeg tror ærlig talt ikke på at det er meningen med det. Ledelsen kalder det effektivisering, men det er jo bare et andet ord for besparelser,« siger hun.

Nytter ikke

Peter Haugegaard Laugesen, AC-fuldmægtig ved Institut for Psykologi, har deltaget i et fokusgruppemøde med folkene fra PA Consulting. Han synes det virker som om det hele skal gå meget hurtigt. Han blev informeret sidst i marts, og allerede i slutningen af april skal den færdige rapport med anbefalinger til hvordan man effektiviserer administrationen, være klar.

Det er hans klare indtryk at de fleste kolleger fra instituttet var meget skeptiske efter fokusgruppemødet. »Folk tvivler på at det fører til noget. De frygter at deres indvendinger bliver udvandet, og at konklusionerne er skrevet på forhånd,« siger han.

Peter Haugegaard Laugesen understreger at han personligt var rimelig positiv oven på fokusgruppemødet og godt kan se at KU på mange områder er en stor, tung og gammeldags organisation med en uklar ansvarsfordeling. Så det burde være muligt at gøre tingene smartere, mener han.

clba@adm.ku.dk

Seneste