Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Advarsel til studerende: Forbud mod lønnet praktik består

PRAKTIKKLEMME – Studerende i meritgivende praktik må stadig ikke få både løn og SU. Problemet har været kendt siden marts 2015, men uddannelsesministeren har først nu igangsat en såkaldt kortlægning, der skal være færdig i løbet af efteråret 2016. Djøf kalder det en syltekrukke.

Studerende, der skal i projektorienterede forløb (praktik) i forbindelse med deres uddannelse, risikerer fortsat at havne i en økonomisk og uddannelsesmæssig klemme, advarer Djøf.

I værste fald risikerer de at måtte betale deres SU tilbage eller ikke at kunne få meritgodkendt deres praktikforløb, vurderer Wenche Marit Quist, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf.

»De studerende ender med at sidde med problemet, fordi de bliver ramt på økonomien, så de skal passe på og sikre sig, at de holder sig inden for rammerne af lovgivningen,« siger hun.

Tilskud er løn

Problemet er, at SU-loven forbyder ‘dobbeltforsørgelse’, hvilket betyder, at en uddannelse skal være ulønnet, for at den kan give ret til støtte.

Du kan altså ikke være i meritgivende praktik og samtidig få både løn og SU under forløbet.

Læs om reglerne

Sådan har det været længe, men der kom først fokus på problemstillingen, da SU-styrelsen og Ankenævnet i en afgørelse fra marts 2015 slog fast, at et månedligt tilskud fra praktikstedet, selv i form af et mindre beløb, er at betragte som løn.

Læs afgørelsen

Udgifter som praktikstedet må dække begrænser sig til eksempelvis rejseforsikringer, flybilletter, telefonregninger og husleje, og udgifterne skal kunne dokumenteres, for ellers klapper fælden.

Simpel løsning

Ifølge Wenche Marit Quist haster det med at finde en løsning, da meget tyder på, at de nuværende regler bevirker, at færre studerende vælger at tage et praktikophold, selv om det gavner deres jobmuligheder efter endt uddannelse.

Hun tilføjer, at det er umuligt at sige, i hvilket omfang nedgangen i antallet af praktikforløb skyldes Fremdriftsreformens krav om, at de studerende skal være fuldtidsstuderende eller løn-miseren, men begge dele spiller en rolle.

»Den simple og logiske løsning er at ændre SU-loven, så man sidestiller studerende i praktik med andre studerende, der har et studiejob. Lav en ens grænse for, hvor meget de må tjene ved siden af SU’en, uanset hvordan de tjener pengene. Det kunne politikerne have gjort for længst,« siger Wenche Marit Quist.

Kortlægning i gang

Alligevel trækker det ud med lovændring. Til trods for at det er regeringens egen målsætning, at undervisningen på de videregående uddannelser i højere grad end i dag skal være målrettet praksis.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) meddelte i en pressemeddelelse den 9. februar, at han ville gå i gang med at, »afdække brugen og det faglige udbytte af projektorienterede forløb for universitetsstuderende.«

Ligner en syltekrukke

Ministeren skriver, at han er »helt opmærksom på, at der er en særlig problemstilling i forhold til aflønning af studerende, når de er ude i virksomhederne.«

»Det er derfor også et aspekt, der naturligt vil indgå i det videre arbejde,« skriver Esben Lunde Larsen, der vil fremlægge sine initiativer på området i efteråret 2016.

Men ministeren tager sig alt for god tid, mener Djøf.

»Det er fint med en kortlægning, men den proces kan sagtens køre sideløbende med, at man løser den akutte problemstilling om de studerendes mulighed for at komme i lønnet praktik,« siger Wenche Marit Quist.

clba@adm.ku.dk

Seneste