Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Af en KU-forskers dagbog

DEBAT - »Den formiddag fik jeg ikke forsket«. En professor beretter om uforståelige lønsedler, login-problemer, døde links, slidte båndsløjfer og telefoner, der ikke bliver taget.

Midt i august måned ankom en lønseddel i min e-boks, som overraskende meddelte, at jeg skyldte Københavns Universitet 34.363,56 kr. Ingen forklaring. Posterne på sedlen omfattede foruden pension, AM-bidrag og A-skat også to tillæg, samt altså hovedsagen: »Skyldigt beløb«.

Jeg fandt frem til den centrale lønenhed via KUnet og ringede til flere medarbejdere, indtil én tog telefonen. Han forklarede, at der måtte være sket en fejl. Ganske vist kunne man ikke se, at nogen havde været inde i systemet, men udbetalingen af mine tillæg var åbenbart begæret standset fra og med 1. april. Nu fik jeg løfte om, at fejlen ville blive rettet og beløbet tilbageført.

Da næste ordinære lønseddel ankommer i slutningen af august, er der ganske rigtigt sket noget. Til gengæld er der meget, jeg ikke forstår. De tilbageførte tal stemmer ikke med dem på den forkerte lønseddel, og desuden optræder en post uden navn, blot med ‘5’ som tekst. Jeg beslutter at ringe til lønenheden igen.

En slidt båndsløjfe

Jeg logger ind på KUnet. Eller rettere: Det gør jeg ikke. Mit password er – uden forudgående varsel – udløbet og skal skiftes. Jeg skifter altså password. Derefter er det helt umuligt at logge ind. Jeg læser vejledningen ved login-problemer og finder en mulig løsning: at ‘snyde’ systemet ved at markere, at jeg deler min private computer med andre. Det virker heller ikke.

Jeg ringer i stedet til Koncern-it på det opgivne telefonnummer. Dér får jeg en slidt båndsløjfe, som siger: »Tast 1 for dansk. Press 2 for English«. Uanset hvor mange gange, jeg taster 1, bliver beskeden blot gentaget, stadig mere utydeligt. Når jeg taster 2, får jeg den samme båndsløjfe. Så skriver jeg en mail til den opgivne adresse med en beretning om, hvilke problemer jeg er stødt ind i, og beder om at blive ringet op.

Efter ca. 20 minutter ringer en venlig mand og gelejder mig gennem login via en procedure, der indbefatter mit KU-brugernavn og den firecifrede PIN-kode samt mit personnummer og et nyt password (forskelligt fra det, jeg lige har skiftet til). Da jeg som afslutning spørger, hvad der egentlig var galt, siger han træt: Det var ikke din fejl; det er vort system, som er ringe.

Error. Unknown error

Nu er jeg så på KUnet. Under menupunktet »Medarbejderguide« > »Løn« > »Kontakt« finder jeg oplysninger om lønenheden. Jeg kan, hedder det, vælge at skrive en mail eller ringe direkte til en medarbejder. Jeg klikker på sidste mulighed, og en liste over de ti medarbejdere dukker op. De er ordnet efter cifre, sådan at man skal kontakte den, der er tilordnet de to første cifre i éns personnummer.

Jeg klikker på den pågældendes navn for at få telefonnummeret, men bliver mødt af et skilt: »Error. Unknown error«. Så prøver jeg den næste, men med samme resultat. Så den foregående – og efter tur alle de øvrige, men hver gang med den ukendte fejl som udkomme.

Snedigt udtænker jeg en omgående bevægelse. Øverst i menubjælken på ku.dk findes rubrikken ‘Telefonbog’. Efter at have aktiveret den funktion kan jeg i søgefeltet indsætte navnet på den medarbejder, jeg ønsker at få fat i. Det lykkes med dem alle ti, skønt det er omstændeligt at skulle manøvrere frem og tilbage mellem navnelisten og telefonbogssøgefeltet. Men ud kommer, ét for ét, ti kort med kontaktoplysninger, heriblandt telefonnumre.

En susen fra evigheden

Til gengæld er det nødvendigt at søge på dem alle ti, for hver gang jeg ringer til et af numrene, får jeg følgende telefonsvarerbesked: »Desværre. Lokalnummer xxxxx svarer ikke«. Det passer ikke helt; ved det ene nummer ringer telefonen tre gange, hvorefter der kommer en lang susen, som fra evigheden, og til slut følger et optaget-signal.

Jeg skæver resigneret til meddelelsen på hjemmesiden om, at lønenheden har telefontid alle hverdage fra kl. 10 til 14. Klokken er to minutter i 12. Jeg opgiver. Måske orker jeg at prøve igen en anden dag.

Denne formiddag skulle jeg have forsket. Det blev ikke til noget, og desværre er oplevelsen ikke usædvanlig. Hvis den var det, ville jeg ikke skrive om den. Det er faktisk ofte, man som forsker på KU oplever at bruge sin tid på tekniske systemer, der ikke virker; telefoner, der ikke bliver taget; manglende eller fejlfulde oplysninger og regulære blindgyder. Det er frustrerende og må være ganske kostbart.

Spørgsmål til de ansvarlige

1. Ville det ikke være rimeligt (for slet ikke at sige høfligt), at usædvanlige meddelelser om, at medarbejdere pludselig skylder arbejdspladsen større pengebeløb, blev tjekket før udsendelsen og ledsaget af en forklarende skrivelse?

2. Ville det ikke være muligt at advisere medarbejdere om, at deres password til KUnet var ved at udløbe, fx 14 dage i forvejen?

3. Ville det være helt umuligt at skabe et intranetsystem, der sikrede en smidig og korrekt login-procedure?

4. Ville det være umuligt at få de interne hjemmesider til at fungere, så de ikke (ofte) viser døde links eller melder fejl?

5. Ville det ikke være rimeligt, hvis telefonsvarere virkede og telefontider blev overholdt – eller at der i særlige tilfælde, fx når en hel afdeling var på kursus, blev sat en meddelelse på hjemmesiden om, hvornår telefonerne igen ville blive taget?

uni-avis@adm.ku.dk

Sektionsleder i HR & Organisation Lis H. Bak har sendt følgende svar på mail til redaktionen efter at have drøftet spørgsmål 1 med Lønenheden:

»Det er sædvanlig praksis, at i de tilfælde, hvor der er konstateret en lønmæssig fejl, orienteres lønmodtageren enten pr. mail eller brev, om at der er sket en fejl, som vil blive rettet i forbindelse med næste lønudbetaling. Ved en beklagelig fejl har Johnny Kondrup ikke fået denne orientering.«

LÆS: Svar på spørgsmål 2-5 fra Koncern-it her.

Seneste