Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Akademisk Råd vil have dekan til at droppe fusion

MAT-DIKU – Akademisk Råd på SCIENCE har drøftet dekan John Renner Hansens plan om at samle den datalogiske og matematiske forskning på KU i ét institut. Rådets dom er klar: dårlig plan, dekan.

Hensynet til faglige miljøer må stå over administrative hensyn. Og derfor bør Datalogi og Matematik, imod dekanatets ønsker, forblive selvstændige institutter. Det skriver de ni valgte medlemmer af Akademisk Råd på SCIENCE i en fælles udtalelse fra 27. oktober.

(Udtalelsen er vedlagt denne artikel som indscannet pdf).

Drop i det hele taget fusionsplaner, mener råd

Dekanens påtænkte fusion af de to institutter var emnet for et ekstraordinært møde i Akademisk Råd 20. oktober. Her fremlagde professor og rådsmedlem Søren Eilers fra Institut for Matematiske Fag sin kritik af fusionsplanen og medlemmer af direktionen på SCIENCE deres argumenter for dens gennemførelse.

Ikke blot synes de øvrige medlemmer at have fundet Søren Eilers indlæg mest overbevisende, de beder også dekan John Renner Hansen om at lægge låg på eventuelle andre fusionsplaner på SCIENCE.

Fakultetet gennemgik i 2011 en stor faglig og administrativ omstrukturering, da KU reducerede antallet af fakulteter fra otte til seks. Den var besværlig for de ansatte.

»Et signal om, at den nuværende institutstruktur ikke skal betragtes som givet vil give næring til overflødige og destruktive diskussioner om fremtidige organisatoriske ændringer. Det er afgørende, at der nu sendes en klar besked om, at den eksisterende institutstruktur ikke er til debat, men at det alene drejer sig om at få denne struktur til at fungere,« lyder det i udtalelsen fra de valgte medlemmer.

Akademisk Råd har ikke formel magt, men skal udtale sig

Akademisk Råd er forskernes og de studerendes tværfaglige rådgivende forsamling på fakultetsniveau. På SCIENCE har rådet ni valgte medlemmer (seks forskere og tre studerende), foruden dekanen, som er ‘født’ formand, og to observatører fra det teknisk-administrative personale.

Kritikerne af dekanens planer i Akademisk Råd har dog, selv om de er i overtal, ikke magt til at aflyse fusionen af Datalogi og Matematik. Ifølge universitetsloven kan de akademiske råd på landets universiteter kun udtale sig i akademiske og strategiske forhold.

Alligevel er det en usædvanlig situation på KU, at de valgte medlemmer af et akademisk råd i samlet flok undsiger fakultetets øverste ledelse, som det sker på SCIENCE.

Lektorer og professorer vil have medindflydelse

På Institut for Matematiske Fag har institutleder Erik Kjær Pedersen også markeret sig som indædt modstander af ægteskabet med Datalogi.

LÆS: Institutleder: der er ingen fordele ved den her fusion.

Han kvitterer for opbakningen fra medlemmerne af fakultetets akademiske råd:

»Som jeg tidligere har udtrykt synes jeg denne fusion er en meget dårlig ide. Jeg tror aldrig tidligere akademisk råd har gjort noget tilsvarende, men det er vel et signal om, at lektorer og professorer mener, de skal have medindflydelse på dette universitet,« skriver han i en e-mail til Uniavisen.

Videnskabelige rådgivere på Datalogi takker også nej

På Datalogisk Institut (DIKU) er forskere og ledelse også imod en fusion. Institutleder Martin Zachariasen har læst udtalelsen fra de valgte medlemmer i Akademisk Råd. Han oplyser, at dekanen mandag den 3. november har modtaget institutternes formelle høringssvar, og at han nu afventer dekanens indstilling til rektor, som beslutter om institutterne kan fusionere eller ej.

LÆS: Datalogis institutleder: Fusion koster tillid til dekan.

Datalogernes internationalt sammensatte videnskabelige rådgiverpanel – der er nedsat af dekanatet på SCIENCE – kan heller ikke lide fusionsplanen.

»DIKUs videnskabelige rådgiverpanel støtter DIKUs forskere og ledelse i deres modstand mod den foreslåede fusion med Institut for Matematiske Fag,« skriver panelet i en udtalelse (her oversat fra engelsk), de har sendt til institutleder på Datalogi Martin Zachariasen.

De tilføjer, at direktionen på SCIENCE efter deres opfattelse har været ude af stand til at dokumentere deres påstande om fusionens forventede fordele.

chz@adm.ku.dk

Seneste