Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Akademiske daglejere spørges endelig om arbejdsmiljø

De deltidsansatte vip'er på KU får nu mulighed for at give deres besyv med om det psykiske arbejdsmiljø på universitetet. Formanden for de deltidsansatte vip'er på KUA er tilfreds

De eksterne lektorer og undervisningsassistenterne (d-vip) på Københavns Universitet (KU), der længe har forsøgt at råbe politikerne og ledelsen op om deres elendige arbejdsvilkår, bliver nu for første gang spurgt, hvad de mener om deres arbejdsmiljø.

Undersøgelsen af deltidsvipernes trivsel bliver gennemført i perioden mandag den 2. november til mandag den 30. november i år.

D-viperne, de deltidsansatte, de frie fugle eller de akademiske daglejere i folkemunde, har ingen overenskomst, ingen tryghed i ansættelsen, ingen pension, ingen løn under sygdom og barsel, og så får de ingen løn for at deltage i møder og sidde i kollegiale organer og har desuden ingen ret til efteruddannelse.

Glad formand

Morten Hjelt, formand for DVIP-KUA, opfordrer alle deltidsansatte til at benytte den enestående lejlighed til at ytre sig om deres arbejds- og ansættelsesforhold på Det Humanistiske Fakultet, der har særligt mange d-vipere ansat.

»Jeg vil gerne udtrykke min overmåde store tilfredshed med, at universitetets ledelse nu har indset, at også de deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø skal og bør vurderes på lige fod med de fastansattes – selv om det til stadighed undrer mig, at det ikke kunne ske samtidig med de fastansatte, som fik gennemført deres arbejdspladsvurdering allerede sidste efterår,« siger Morten Hjelt.

Kan sammenligne

Ifølge Karen Boesen, arbejdsmiljøkonsulent i HR og Organisation på KU, vil deltidsviperne på linje med universitetets øvrige medarbejdere modtage en mail med et link til et elektronisk spørgeskema.

»Når undersøgelsen er slut vil vi bearbejde resultaterne på samme måde som det er sket for de fastansatte medarbejdere. Det vil sige de bliver udarbejdet en rapport, hvor svarene på de enkelte spørgsmål er opgjort, og hvor deltidsvipernes svar benchmarkes med svarene for KU’s fastansatte medarbejdere og et repræsentativt udsnit af danske lønmodtagere. Som hovedregel vil resultaterne blive opgjort på fakultetsniveau,« oplyser Karen Boesen.

Lang kamp

De deltidsansatte har længe kæmpet for bedre arbejdsvilkår. Blandt andet anlagde DM – Fagforening for Højtuddannede i august 2007 en voldgiftsag mod Personalestyrelsen om deltidsansattes ret til at modtage pension på lige fod med de fastansatte. DM krævede pensionen efterbetalt tilbage til 2001 svarende til samlet 719 millioner kroner til de eksterne lektorer og undervisningsassistenterne, men tabte sagen.

De deltidsansatte har nu med hjælp fra DM klaget deres nød til EU-kommissionen. Baggrunden er, at EU i december 2008 det såkaldte vikardirektiv, der skal sikre vikaransatte almindelige lønmodtagerrettigheder,

»Det betyder, at de danske regler er ulovlige, så nu håber vi på, at den danske regering bliver sat på plads,« siger Morten Hjelt,

Man venter fortsat på, at kommissionen træffer en afgørelse.

En rapport, som tænketanken DEA (Danmarks Erhvervsforsknings Akademi) fik udarbejdet i oktober i år, dokumenterer, at universiteternes brug af deltidsansatte undervisere er omfattende.

Således viser rapporten, at d-viperne varetager godt 40 procent af undervisningen på Det Humanistiske Fakultet på KU og næsten 60 procent af undervisningen på samfundsvidenskab.

Seneste