Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Andreas de Neergaard ny prodekan for uddannelse på SAMF

Navne — Det Samfundsvidenskabelige Fakultet henter ny prodekan for uddannelse fra SCIENCE og sætter fokus på globalisering, digitalisering og data science.

Andreas de Neergaard bliver prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet per 1. september 2017.

Andreas de Neergaard

1989: Matematisk studentereksamen, Christianshavns Gymnasium
1997: Cand.scient. Biologi, Aarhus Universitet
2001: Ph.d. i Agroøkologi. Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Han kommer fra en stilling som professor MSO (med særlige opgaver, red.) med ansvar for udvikling af uddannelse og undervisning på SCIENCE, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

»Med Andreas de Neergaard får vi en meget kompetent og dynamisk prodekan med stor erfaring inden for uddannelsesledelse, etablering af nye uddannelser, tværfagligt uddannelsessamarbejde og internationalisering på uddannelsesområdet,« siger SAMF-dekan Troels Østergaard Sørensen på fakultetets intranet.

Andreas de Neergaard erstatter professor, cand.polit. Birgitte Sloth, der pt. er prodekan for uddannelse.

Erfaring fra SCIENCE

46-årige Andreas de Neergaard er ph.d. fra Landbohøjskolen. Han har arbejdet med uddannelsesledelse i en årrække og er nu studieleder for bacheloruddannelsen i Natural Resources, kandidatuddannelsen i Agricultural Development samt i Agris Mundis, som er en fælles europæisk kandidatuddannelse.

Prodekanen skal både sikre den daglige drift og udvikle, koordinere, implementere og kommunikere fakultetets overordnede uddannelsesstrategi, herunder de nye strategiplaner, der gælder fra 2018.

»Vi forventer, at temaer som globalisering, digitalisering og data science vil blive fremtrædende elementer i en kommende strategi. Andreas de Neergaard har erfaring og interesser inden for disse temaer, og det kan fakultetet får stort gavn af,« siger Troels Østergaard Sørensen.

Seneste