Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte plaget af støj

Ny arbejdspladsvurdering viser at medarbejderne har svært ved at få ro til at koncentrere sig om deres arbejde. Problemet forventes at vokse på grund af campusplanen

Mere end en tredjedel af medarbejderne på Det Humanistiske Fakultet (Hum) og halvdelen på det Det Teologiske Fakultet (Teo) på Københavns Universitet (KU), der deler kontor med andre, er generet af støj.

Det viser arbejdspladsvurderingen (APV) på de to fakulteter. Indtil videre har kun Hum og Teo gennemført den lovpligtige undersøgelse af medarbejdernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø, men samtlige otte fakulteter samt Fællesadministrationen skal lave en tilsvarende undersøgelse i løbet af 2009.

Arbejdsmiljøkonsulent Karen Boesen er ikke overrasket over de første resultater.

»Vi vidste i forvejen at støj er en stor stressfaktor i hverdagen, specielt for medarbejdere med opgaver der kræver ro og koncentration,« siger hun.

Problemet vil vokse
KU skal ifølge campusplanen nedbringe sine huslejeomkostninger med cirka 100 millioner kroner inden 2013. Det betyder at medarbejderne skal rykke sammen på færre kvadratmeter, og mange må derfor indstille sig på at skulle dele kontor med en eller flere kolleger. Arbejdsmiljøsektionen forventer derfor at flere i fremtiden vil føle sig generet af støj i hvert fald i en overgangsperiode indtil de har vænnet sig til de nye forhold.

Ifølge Karen Boesen har de lokale arbejdsmiljøudvalg ansvaret for at løse problemerne. Tekniske løsninger omfatter lydabsorberende plader i loftet, skillevægge og hovedtelefoner, men hun mener at det i lige så høj grad handler om at aftale et fælles sæt leveregler på det enkelte kontor. Det kan være at man bliver enige om at være opmærksomme på ikke at tale for højt, sætte privatmobilen på lydløs og ikke trampe rundt.

Støj ødelægger arbejdsglæden
Seniorforsker Søren Peter Lund fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer at en forholdsvis stor andel af medarbejderne på KU er generet af støj hvilket efter hans mening er problematisk for en vidensarbejdsplads som KU. Forskningen viser nemlig at støj gør medarbejderne hurtigere trætte og uoplagte, gør at de trives dårligere, bliver anspændte, føler ulyst og er mindre kreative. Der er til gengæld ikke videnskabeligt belæg for at konkludere at støj giver stress i fysiologisk forstand.

»Støj er et problem fordi det giver mindre motiverede medarbejder der præsterer dårligere så kvaliteten af arbejdet måske ikke bliver den samme,« siger Søren Peter Lund. Han tilføjer at de fleste oplever det som en indskrænkelse af deres personlige råderum at blive tvunget til at bytte deres eget private kontor ud med et fælles, så det giver ofte utilfredse medarbejdere når en institution som KU skal rykke sammen på mindre plads.

Det er dog muligt at lette overgangen og undgå mange beklagelser hvis arbejdspladsen imødekommer den enkelte medarbejders ønsker. Det kan være ved at forbedre mulighederne for at arbejde hjemme eller give den enkelte medindflydelse på hvem vedkommende skal dele kontor med.

Tænker på støj
Ifølge campusplanchef Hans Halvorsen forsøger man at finde løsninger som kan minimere støjgenerne som en del af arbejdsmiljøscreeningen i alle byggesager på KU hvor Campus Plan & Byg er involveret. Det kan for eksempel ske gennem indretningen eller valg af møbler som nedbringer støjen. Han tilføjer at erfaringerne fra campusarbejdet viser at den bedste løsning er at medarbejderne, der deler kontor, aftaler at udvise hensyn i forhold til aktiviteter og arbejdsgange som kan give støjgener. Det kan være fodtrin på trægulve, en tændt radio, telefonsamtaler og kolleger der taler sammen.

Nye løsninger
Kim Brinckmann, fakultetsdirektør på Humaniora, erkender at sammenflytningen i det nye byggeri også sker for at spare plads, altså at fortætte, og det tvinger fakultetet til at tænke i nye baner i planlægningen af byggeriet for at undgå at det ender med støjplagede medarbejdere. Det betyder ifølge fakultetsdirektøren at man ikke arbejder med storrumskontorer i traditionel forstand, men med flermandskontorer og funktionsområder hvor der typisk placeres to til fem medarbejdere i samme lokale.

»Indretningen bestemmes i høj grad af de funktioner medarbejderne skal udføre. På administrations- og driftsområdet skal vi yde den bedst mulige service over for studerende, kollegaer og eksterne interessenter, og mange små enkeltmandskontorer er ikke altid den mest hensigtsmæssige måde at sikre imødekommenhed og videndeling på, men vi forsøger at balancere de forskellige behov og ønsker,« siger han.

Læs mere på http://arbejdsmiljo.ku.dk/kontorer/storrumskontorer/

clba@adm.ku.dk

Seneste