Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte ryster på hovedet af ny personalepolitik

Samtlige 7.000 medarbejdere har fået folder med ti nye grundprincipper tilsendt med posten. Mange føler sig provokeret

De ansatte griner, spørger om de skal tage det alvorligt, om det er en dårlig spøg, om ledelsen overhovedet ved hvad der foregår ude på fakulteterne og institutterne.

Tillidsfolkene på Københavns Universitet (KU) må lægge øre til en hel del bemærkninger fra deres kolleger i øjeblikket.

Årsagen er en folder med titlen ‘Grundprincipper for personalepolitik’ der blev sendt ud til alle ansatte i januar med ti punkter for hvordan KU skal være som arbejdsplads. Specielt udmeldinger som at KU sikrer at der er balance mellem medarbejdernes arbejde og fritid, at man kan forvente at en solid arbejdsindsats anerkendes og påskønnes, at den enkelte har indflydelse på og medansvar for hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, og at KU har konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår, har givet anledning til både akutte anfald af mavekramper og en del sarkastiske bemærkninger.

Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for de HK-ansatte, forstår godt at en del kolleger føler sig provokeret af folderen.

»Folk kan ikke forholde sig til det da det overhovedet ikke stemmer overens med den virkelighed de oplever i dagligdagen. Ledelsen kan en masse fine managementteorier, men det kniber gevaldigt med at gennemføre dem i praksis,« siger Ingrid Kryhlmand.

Hun giver ledelsen skylden for at folderen er blevet modtaget dårligt selvom grundprincipperne er godkendt af medarbejdernes repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

»Det burde have fremgået klart at det er en vision for hvordan vi ønsker det skal være på KU i fremtiden og ikke en beskrivelse af virkeligheden i dag,« siger hun.

Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU, er enig. »Vi var i god tro da vi i HSU aftalte at sende de udmærkede “Grundprincipper for personalepolitik” ud som en tryksag og et delresultat af vores udvalgsarbejde.

Men tryksagen er desværre præsenteret sådan at nogen fejlagtigt opfatter den som den samlede personalepolitik. Der mangler en mere fyldestgørende forklaring til den udsendte tryksag, og det er uheldigt,at den korte forklarende tekst på tryksagen er trykt med for små typer. Det gør den sammen med den mørke lay-out besværligere at læse og det er noget af årsagen til den møder kritik, siger han.«

Konkrete regler, tak

Ac-tillidsrepræsentant Leif Søndergaard får også mange bemærkninger fra kollegaerne, men han mener ikke det er fordi folk har misforstået intentionen med folderen at de reagerer.

»Det er nogle højtflyvende ligegyldigheder som ingen kan være uenige i, så det giver simpelthen ingen mening for folk,« siger han. Leif Søndergaard vil dog vente og se inden han vurderer om det hele er ren luft, eller om der kan komme reelle forandringer ud det.

»Vi har sagt til ledelsen at den må melde ud hvordan de ti principper skal fortolkes i praksis. Ellers kommer de til at hænge oppe i skyerne,« tilføjer han.

Som eksempel nævner han at det må uddybes hvordan KU konkret vil ‘værne om forskningsfriheden’. Hvis ikke man laver en regel der for eksempel siger at forskerne har ret til at bruge en vis procentdel af deres arbejdstid på deres egen frie forskning, så ender det med at blive en meningsløs gummiparagraf.

Eller hvad menes der præcist med punkt 4, ‘trygge arbejdsforhold’. Betyder det at flere af de løst ansatte timelærere skal have faste stillinger så de får ret til pension som alle andre?

Og hvad med ‘konkurrencedygtige løn- og arbejdsvilkår’, hvordan skal det realiseres?

Ifølge Leif Søndergaard er man ved at forhandle en ny lønpolitik på plads med ledelsen, og her er der lagt op til at lønningerne på KU ikke skal stige mere end hvad der bliver aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger og den pris- og lønregulering universitetets budget justeres efter hvilket harmonerer dårligt med at ville være konkurrencedygtig.

Visioner ikke nok

Ifølge ekspert i kommunikationsledelse ved Center for Virksomhedskommunikation, Handelshøjskolen i Aarhus, lektor ph.d. Winni Johansen, er det et udbredt problem, også i det private erhvervsliv, at der laves store visionære personalepolitikker som medarbejderne har svært ved at forholde sig til.

»Vi ser alt for mange højtflyvende politikker hvor ledelsen har glemt at tage medarbejderne i ed. Det ser jo flot ud med store visioner og fine ord, men de bliver nødt til at have bund i virkeligheden. Det er fint at have en vision, men der skal handling og konkrete planer bag, ellers kan det betyde at medarbejderne mister tilliden til ledelsen, og at den mister troværdighed,« siger Winni Johansen.

Hendes umiddelbare vurdering er at KU´s måde at kommunikere de nye grundprincipper ud til medarbejderne på ikke virker ordentligt gennemtænkt.

Mere i vente

Steffen Kjeldgaard-Pedersen, dekan på Det Teologiske Fakultet (TEO), har været formand for udvalget der har formuleret de nye personalepolitiske retningslinjer. Han mener at kritikken er forfejlet og understreger at grundprincipperne er et fælles projekt som ledelse og medarbejdere i HSU har været enige om.

»Når vi kalder det principper, synes jeg ikke det kan være vanskeligt at forstå at det ikke er en beskrivelse af virkeligheden, men af hvordan vi gerne ser tingene bliver i fremtiden. Det er sundt at formulere og skrive ned hvordan vi gerne vil have KU som arbejdsplads så vi har noget at holde virkeligheden op imod, men principperne kan selvfølgelig ikke stå alene,« siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen.

Ifølge TEO-dekanen bliver grundprincipperne fulgt op med en ny personalepolitisk håndbog der skal være færdig senest med udgangen af 2008. Den skal indeholde alle procedurer og regler, og alle aftaler inden for området skal også genforhandles.

»Meningen med grundprincipperne er blandt andet at skabe en debat om forholdene lokalt. De har åbenbart fået folk til at reagere, så på den måde er det en succes,« siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen der undrer sig over at grundprincipperne nu undsiges af medarbejderrepræsentanter der selv har været med til at formulere og vedtage dem.

clba@adm.ku.dk

FAKTA:

Grundprincipper for personalepolitik 2008-2012

1. Frihed og medansvar
KU værner om ytrings- og forskningsfriheden og giver rum for alle medarbejderes
kreative, faglige udfoldelse under ansvar overfor fællesskabet og universitetets
målsætninger. Den enkelte medarbejder har indflydelse på og
medansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres.

2. Kvalificeret ledelse
KU har en professionel og veluddannet ledelse med blik for sammenhængen
mellem universitetets udvikling og medarbejdernes trivsel. Systematisk ledelsesudvikling
prioriteres højt.

3. Balance mellem arbejde og fritid
KU sikrer, at arbejdet kan tilrettelægges, så der er balance mellem arbejdsopgaver
og arbejdstid og mellem arbejde og fritid. Universitetet tilbyder fleksible
arbejdsvilkår, som både tilgodeser KU´s behov og tager individuelle hensyn.

4. Trygge arbejdsforhold
KU er en bæredygtig og sund arbejdsplads med et arbejdsmiljø, som understøtter
den enkelte medarbejder og skaber arbejdsglæde. Universitetet hjælper
medarbejdere, der rammes af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne.

5. Godt samarbejdsklima
KU’s medarbejdere løser deres opgaver i tillidsfuldt samarbejde og kan forvente,
at en solid indsats anerkendes og påskønnes. Det er et fælles mål, at
alle trives i arbejdet.

6. Mangfoldighed og ligestilling
KU værdsætter forskelle og garanterer inden for rammerne af ansættelsesforholdet
ligebehandling af alle medarbejdere. Universitetet arbejder målbevidst
hen imod kønnenes faktiske ligestilling.

7. Konkurrencedygtige vilkår
KU har løn- og ansættelsesvilkår, som gør det muligt at tiltrække og fastholde
højt kvalificerede medarbejdere overalt på universitetet.

8. Kontinuerlig faglig udvikling
KU giver medarbejderne mulighed for at udvide og forny deres kvalifikationer
og medvirker bl.a. gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler til, at
den enkelte medarbejder kan få et godt arbejdsliv og et tilfredsstillende karriereforløb.

9. Målrettet internationalisering
KU skaber rammer, så forskere og fagmiljøer kan nå et højt internationalt niveau.
Universitetet tiltrækker internationale medarbejdere og udruster alle
ansatte med globale kompetencer, herunder sproglige færdigheder.

10. Rettidig information
KU arbejder for åben og effektiv kommunikation på alle niveauer og holder
sine medarbejdere fuldt informerede om deres rettigheder og pligter samt
om forhold og beslutninger, der vedrører deres ansættelse og arbejde.

Seneste