Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte og studerende sættes udenfor - minister vil tage kontrollen over KU's bestyrelse

Demokrati — Nyt lovforslag fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) betyder, at de studerende og ansatte mister deres indflydelse på udpegningen af formanden og de eksterne medlemmer af KU's bestyrelse.

Hidtil har de ansatte og studerende været med til at finde og udpege formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen på Københavns Universitet (KU) , men det er snart slut med medinddragelsen.

Det viser lovforslaget »bedre rammer for ledelse på universiteterne«, som uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har sendt i høring.

Ifølge universitetets vedtægter har de ansatte og studerende på KU indtil nu haft tre medlemmer af indstillingsudvalget, der skal finde mulige emner til at træde ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen, hvor de ansatte og studerende har 5 ud af 11 pladser, har så foretaget det endelige valg.

Vi bliver fuldstændig koblet af processen.

Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne på KU

Eksterne skal udpege

Men det vil Søren Pind sætte en stopper for. Ifølge lovforslaget skal der fremover nedsættes et indstillingsudvalg, hvor de interne bestyrelsesmedlemmer, altså ansatte og studerende, får 1 ud af 6 pladser. Uddannelses- og Forskningsministeriet skal have 1 repræsentant og 2 skal være eksterne.

Det endelige valg mellem kandidaterne skal foretages af et udpegningsorgan bestående af formand, der udpeges af ministeren og 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder, uddannelsesinstitutioner mv.

Ingen af medlemmerne må være ansatte eller studerende på universitetet , og ministeren skal til slut godkende den nye bestyrelsesformand, fremgår det af lovforslaget.

Ansatte kobles fra

Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne på KU og tidligere medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem mener, at politikerne dermed endnu en gang tager indflydelse og medinddragelse fra medarbejderne.

»Vi bliver fuldstændig koblet af processen. Vi risikerer et legitimitetsproblem på universitetet, fordi ingen gider at forholde sig til bestyrelsens arbejde, hvis de ansatte føler, at al indflydelse er taget fra dem,« siger hun.

Joan Lykkeaa er medlem af indstillingsudvalget, der skal finde en afløser for den nuværende bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen og det eksterne medlem Jannik Johansen, der begge udtræder af bestyrelsen den 15. september.

Udvalget har holdt sit første møde, men med lovforslaget er hun usikker på, om arbejdet bliver stoppet.

»Vi diskuterer, hvem vi kunne se som en god kandidat, og hvad der mangler af kompetencer i bestyrelsen, så det er vigtigt, at vi som medarbejdere har mulighed for at give vores input. Der burde som minimum burde være en medarbejder og studerende med i indstillingsudvalget,« siger Joan Lykkeaa.

Frygter overdreven fokus på forskningen

Marie Thomsen, næstformand Studenterrådet ved KU, siger, at »detailstyringsskruen får et nyk til,« når ministeriet får endnu mere indflydelse på både indstilling og udpegning af universitetets ledere og samtidig stort set fjerner de studerende og de ansatte fra udvælgelsesprocessen.

Hun er nervøs for, hvilken dagsorden, der kommer til at præge bestyrelsen.

»Jeg frygter, at de nye medlemmer ikke vil have de studerende for øje, når vi, som former og skaber universitetet hver eneste dag, udelukkes fra processen. Der kommer nemt kun fokus på forskningen, så det hele drukner i elitære forskerpriser eller antallet af artikler i prestigefyldte tidsskrifter,« siger hun.

For ministerielt styret

Også Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte på KU, udtrykker skeptis over for Søren Pinds lovforslag.

Han siger dog, at det er på sin plads at gøre op med de selvsupplerende bestyrelser, fordi der var fare for, at det blev for indspist, når bestyrelsesmedlemmerne skulle finde deres egne afløsere. Men han synes, at de ansatte og studerende har for lidt indflydelse i indstillingsorganet.

»Det ville være rimeligt, at begge grupper kan give input,« siger han.

Det helt store problem med lovforslaget er, at formanden for udpegningsorganet skal udpeges af ministeren.
Thomas Vils Pedersen, fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte på KU

Desuden vil han have præciseret, at udpegningsorganet skal være bredt sammensat, så det ikke kun kommer til at bestå af erhvervsfolk, men også folk fra gymnasierne, fagforeninger osv.

»Det helt store problem med lovforslaget er, at formanden for udpegningsorganet skal udpeges af ministeren. Formanden i den slags organer har en enorm magt, så det lever ikke op til armslængdeprincippet. Det bliver for ministerielt styret,« siger Thomas Vils Pedersen.

Pind: Lovforslag skal styrke dialogen

Lovforslaget er sendt i høring med svarfrist til den 24. marts.

I den forbindelse skriver Søren Pind i en pressemeddelelse:

»Jeg sender i dag et lovforslag i høring, som giver stærkere bestyrelser og styrker dialogen mellem bestyrelserne og ministeren. Lovforslaget tydeliggør universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar med respekt for universiteternes selvstyre. Lovforslaget giver et godt fundament for at få endnu bedre uddannelser og forskning i fremtiden.«

Seneste