Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ansøgertallet sætter ny rekord

FREMGANG - Københavns Universitet har i år modtaget det største antal ansøgninger nogensinde med en stigning på 20 procent fra sidste år. Selv om den største stigning finder sted på uddannelser, hvor der i forvejen er god plads, vil det medføre forhøjede optagelseskvotienter

En netop afsluttet optælling viser, at ansøgertallet til Københavns Universitet slår alle rekorder.

Københavns Universitet har i alt modtaget 24.908 ansøgninger fra 15.969 ansøgere, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til sidste år, der ligeledes var et rekordår. Antallet af ansøgere, der har KU som førsteprioritet, er ligeledes steget med 12 procent.

Udmeldingen kommer efter, at Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet de seneste dage har meldt om lignende rekord-år.

Store årgange og arbejdsløshed giver flere studerende

Studiechef fra Uddannelsesservice på Københavns Universitet Claus Nielsen, mener at der kan være flere forklaringer på stigningen i ansøgertallet.

Blandt andet medfører de store ungdomsårgange og den stigende gymnasiefrekvens, at der simpelthen er flere unge med en adgangsgivende eksamen.

»Samtidig får den relativt høje arbejdsløshed mange unge til at fokusere på uddannelse for at sikre sig bedre vilkår på arbejdsmarkedet i fremtiden. En del unge fremskynder formentlig også deres uddannelse, når det er vanskeligere at få et godt sabbat-job«, forklarer studiechefen.

Flere studerende kan føre til bedre økonomi

Blandt de områder med størst ansøgerfremgang ligger studier, der de seneste år har døjet med lave ansøgertal. Det Naturvidenskabelige Fakultet har blandt fået en stigning på 35 procent i antallet af førsteprioritets-ansøgninger, men også farmaceut-uddannelsen og økonomistudiet oplever markant fremgang med henholdsvis 29 og 46 procent.

»Det betyder, at vi får fyldt mere op på de uddannelser, der ikke normalt får så mange ansøgere, og det er umiddelbart det, der vil betyde mest for livet på Københavns Universitet, at der bliver flere mennesker på f.eks. naturvidenskab,« siger Claus Nielsen, der mener, at dette kan smitte af på økonomien for de involverede studier.

»Hvis de mennesker, der bliver optaget, består deres eksaminer, vil det jo betyde noget økonomisk for de uddannelser, hvor der pludselig er flere studerende.«

Stigning i optagelseskvotienterne

Selv om de største stigninger finder sted på uddannelser, hvor der i forvejen er god plads, vil ansøgerstigningen naturligt medføre, at konkurrencen om pladserne bliver større, forklarer Claus Nielsen.

»Jo flere der søger, jo flere vil der alt andet lige også være med gode karakterer, og derfor stiger kvotienten. Men det vil ikke være, som da vi gik fra 2008 til 2009-optaget,« siger studiechefen, der dog ikke kan give et bud på, hvor mange ansøgere KU kommer til at afvise.

Den 30. juli får ansøgerne svar på deres ansøgninger, og her vil det samtidig blive muligt at søge optagelse på de uddannelser, der stadig har ledige pladser.

Seneste