Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

»Ansvarlige bestyrelser kender godt forventningerne«

INTERVIEW - Københavns Universitet har nu æren af at være sat under skærpet tilsyn. Men hvad vil det sige? Universitetsavisen fik en snak med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Vi vil skrive om de seneste dage her på KU, hvor man var klar til at komme videre i Penkowa-sagen, indtil du stak en kæp i hjulet.

»Har jeg stukket en kæp i hjulet?«

Ja, på det planlagte forløb på KU?

»Skal jeg ikke lige forklare dig, hvad et skærpet tilsyn er? Jeg har nogle steder i pressen set det sådan gengivet, at nu sætter man Københavns Universitet under administration. Men det er ingenlunde tilfældet.

Min beslutning er foranlediget af Kammeradvokatens redegørelse, hvor der blandt andet står, at der ikke er de optimale processer om fondsmidler, hvor regnskaber bliver udarbejdet af forskere, mens det skulle være gjort af regnskabsmedarbejdere. Eller at der er en uklar procedure om uddelingen af EliteForsk-prisen, sådan at man kan indstille sig selv, og det på en eller anden måde passerer forbi flere led i organisationen. Det viser, at der er mangel på klare retningslinjer.«

Vi læste det også som en ret hård kritik.

»Det er det også. For de her ting skal være i orden. Københavns Universitet er landets ældste og største universitet. Det betyder rigtig meget, at der kan være fuld tillid til ledelsen. Derfor er det også bestyrelsens ansvar at sikre, at der er de processer og systemer, der skal til, for at man kan lede sådan et universitet korrekt.

Når der i Kammeradvokatens redegørelse er eksempler på ting, der ikke er i orden, gør jeg som tilsynsmyndighed det, at jeg går ind og siger: Det skal bringes i orden. Det er ikke videnskabsministeren, der skal fortælle Københavns Universitet, hvordan det skal gøre det, men jeg skal sikre, at de her ting bliver bragt i orden.

Det skærpede tilsyn omfatter ikke hele universitetets virke. Det gælder kun der, hvor der er ting, der ikke fungerer.

Sagen om den studerende (som blev beskyldt for underslæb af Penkowa, men ikke fik hjælp af universitetet, red.) er også meget uheldig, den slags må ikke ske, men her er det prisværdigt, at Københavns Universitet selv tager nogle initiativer.«

Bestyrelsen er uenige i beslutningen om skærpet tilsyn, selv om de selvfølgelig også siger, de imødeser det med fortrøstning.

»Ja, men nu skal vi fuldstændig til bunds, sådan at tilliden kan blive genoprettet til Københavns Universitet.«

Er der nogle dele af Kammeradvokatens undersøgelse, der får dig til at tænke: Det her vil jeg gerne vide mere om, det vil jeg gerne til bunds i?

»Det er klart, at med sådan en uhensigtsmæssig proces som med EliteForsk-prisen, hvor der ikke er nogen, der har følt ansvar for at undersøge sådan en sag til bunds, så er der noget, der tyder på, at man ikke har reageret på nogle advarselslamper. Det, synes jeg, er bekymrende.«

Hvad med det meget omtalte telefonnotat, der enten ikke blev skrevet, eller ikke blev arkiveret?

»Der er ingen tvivl om, at man som øverste ledelse skal tilse, at Københavns Universitet drives efter de forvaltningsretlige principper, der er.«

Men du er ikke interesseret i at vide, hvad der blev af det notat?

»For mig er det vigtigt, at der er styr på, hvordan Københavns Universitet drives, og her har Kammeradvokatens rapport synliggjort, at der er nogle områder, hvor det ikke sker godt nok, og derfor har jeg skærpet tilsynet.«

Hvordan gør man det rent praktisk?

»Universitets- og Bygningsstyrelsen sidder nu og laver det, vi kalder ‘designet’ for det skærpede tilsyn. Vi skriver meget præcist, hvad det er for områder, der er udpeget til det skærpede tilsyn. På nogle områder vil Københavns Universitet skulle forklare, hvad man har tænkt sig at gøre. Andre steder må man sige, at det de gør nu, ikke er godt nok, og der er der brug for nye procedurer.

Det er sådan set mit svar på Kammeradvokatens redegørelse. Den undersøgelse svarer på, om der er foregået noget ulovligt. Det er der ikke, siger Kammeradvokaten. Men redegørelsen afdækker, at der er ting, der kunne foregå mere hensigtsmæssigt, og der er nogle mangler i måden, man administrerer universitetet på.«

Det lyder som om, du siger, at en videre uvildig undersøgelse er unødvendig.

»Jeg synes, man skal se Kammeradvokatens redegørelse i sammenhæng med de øvrige undersøgelser, der er sat i gang i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, i det internationale forskerteam, der kigger Penkowas produktion igennem og i Rigsrevisionen. Det giver mening at se resultaterne.«

Er det rimeligt at tolke din udmelding om skærpet tilsyn tirsdag sådan, at du mener, at bestyrelsen skulle have fyret Ralf Hemmingsen?

»Nej. Sådan kan man ikke læse den. Bestyrelsen mellem rektor og bestyrelse er udelukkende en relation mellem de to parter. Ministeren skal ikke blande sig i, hvem der skal være rektor. Det er suverænt bestyrelsens ansvar, og sådan skal det være. Jeg er en stor fortaler for selvstyret.«

Har du tillid til KU’s rektor?

»Det er fuldstændig irrelevant. Det, der betyder noget, er bestyrelsens tillid til rektor.«

Har du så tillid til bestyrelsen?

»Jeg har udtrykt kritik af bestyrelsens håndtering af den her sag.«

Hvad mener du om oppositionens reaktion: at det, du gør, er for lidt og for sent?

»Jeg mener, det er useriøst, hvis jeg ikke skulle have afventet Kammeradvokatens redegørelse og taget tid til at læse den. Der er tale om fem-seks koncentrerede læsetimer. Jeg ved ikke, hvad de havde forestillet sig, skulle være alternativet til det.«

Var du selv overrasket over at skulle skride til det her skærpede tilsyn?

»Ja, det er jo et usædvanligt skridt. Det er mere end ti år siden, der blev lavet et skærpet tilsyn på CBS i 1999.«

Har du givet bestyrelsen et vink om, at de kunne forvente sådan noget som det her?

»Ansvarlige bestyrelser kender godt forventningerne.«

chz@adm.ku.dk

Seneste